Gå direkt till innehåll
Planer på att flytta krogfesten till hemmet? Tänk om!

Blogginlägg -

Planer på att flytta krogfesten till hemmet? Tänk om!

Regeringen har beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00 från och med idag (20 november 2020). Med anledning av detta har det uppstått oro att krogfesten istället kommer leta sig in i hemmet. Det finns givetvis många anledningar till att i rådande tider inte flytta krogfesten till hemmet, där den främsta anledningen självklart är att vi ska hjälpas åt att minska smittspridningen av Covid-19. En annan anledning till att inte flytta krogfesten till hemmet är att stökiga fester kan innebära att du blir av med lägenheten.

Störningar enligt bostadsrättslagen

Störningar kan vara alltifrån skrik, bankningar/dunsar, hög musik, bråk, slagsmål till lukter och hotfullt beteende.

Det kan vara en störning även om störningen förekommer på dagtid, men självklart så upplevs flera situationer som mer störande på sena kvällar och nätter.

Om en bostadsrättshavare stör sina grannar i sådan grad att störningarna överskrider vad man som granne (objektivt sett) ska behöva tåla kan bostadsrättshavaren riskera att till slut bli uppsagd på grund av att nyttjanderätten till lägenheten är förverkad. Lägenheten kan därefter tvångsförsäljas via kronofogdemyndigheten.

Hur ska styrelsen agera vid störningar (covid-19 anpassad)?

1 Prata med de inblandade

Ett första steg då styrelsen får in klagomål är förstås att prata med de inblandade personerna. Detta kan bli svårare med ett avstånd på två meter i ett ekande trapphus, så ett telefonsamtal eller sms rekommenderas.

2 Skicka rättelseanmodan

Om samtalet med den som påstås störa inte har någon verkan och styrelsen gör bedömningen att det förekommer störningar så är nästa steg att skicka en rättelseanmodan, d.v.s. en tillsägelse om att grannarna upplever störningar från lägenheten och att störningarna måste upphöra omedelbart.

Därefter löper en viss tid under vilken bostadsrättshavaren har möjlighet att vidta rättelse, d.v.s. upphöra med störningarna.

Det är viktigt att ägna viss tid och tanke åt formuleringen i rättelseanmodan. Det framgår inte av lagen exakt vad en rättelseanmodan ska innehålla. Av rättspraxis framgår att rättelseanmodan måste vara klar och entydig. Den ska innehålla en upplysning om på vilket sätt bostadsrättsföreningen anser att bostadsrättshavaren stör och måste vara så pass tydligt så att bostadsrättshavaren får klart för sig vad han eller hon måste göra för att undvika att bli uppsagd från sin nyttjanderätt.

Rättelseanmodan skickas med rekommenderat brev samt ofta även med ett vanligt brev.

Om ni känner er osäkra över formuleringen av rättelseanmodan så rådgör med en jurist.

3 Dela ut störningslistor

Vid störningar i fastigheten kan det vara bra att använda sig av så kallade störningslistor. På dessa kan grannarna som upplever störningar fylla i datum, klockslag, från vilken lägenhet störningen kommer och vad för slags störning det rör sig om. Detta är ett bra underlag för styrelsens kommande bedömning av störningarna samt om ärendet skulle behöva drivas vidare rättsligt.

För att undvika onödig kontakt föreslår vi att mallen för störningslistor t.ex. laddas upp på föreningens hemsida så att varje medlem kan hämta dessa digitalt.

4 Skicka underrättelse till socialnämnden

Vid störningar behöver också en underrättelse sändas till socialnämnden i kommunen. Det finns en förordning som klargör vad som behöver framgå av en sådan underrättelse. Även denna ska skickas med rekommenderat brev.

5 Bedömning av störningstillfällen

En viss tid efter det att rättelseanmodan har skickats behöver styrelsen bilda sig en uppfattning om störningarna fortsätter och i så fall i vilken omfattning. Om störningslistor har använts så utgör det ett bra underlag vid styrelsens bedömning. Likaså kan rapporter från störningsjour utgöra ett underlag vid bedömningen.

Innan styrelsen eventuellt går vidare med att göra en uppsägning så rekommenderar jag er att ta kontakt med en jurist.

6 Särskilt allvarliga störningar

Vid särskilt allvarliga störningar, t.ex. vid brottslighet kan uppsägning ske direkt utan varning. Innan detta sker rekommenderar vi att ni konsulterar en jurist för en bedömning av det enskilda fallet. 

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404
Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm