Gå direkt till innehåll
Rökning i hyresrätt och onormalt slitage

Blogginlägg -

Rökning i hyresrätt och onormalt slitage

Det finns en skyldighet som hyresgäst att väl vårda lägenheten under hyrestiden. I detta ”vårdpliktansvar” finns även en skyldighet för hyresgästen att berätta för hyresvärden om eventuella skador eller brister i lägenheten som behöver åtgärdas, särskilt om de riskerar att bli värre utan åtgärd. Hyresvärden är i sin tur skyldig att underhålla lägenheten för att hålla den brukbar för ändamålet, lite förenklat har hyresvärden en skyldighet att se till att lägenheten kan användas som bostad genom att löpande utföra reparation- och underhållsarbeten medan hyresgästen ska bo på ett sätt så lägenheten inte skadas i onormal utsträckning.

Visst slitage är givet och något som hyresvärden får räkna med, särskilt om hyresgästen bott i lägenheten under längre tid, men det finns naturligtvis en gräns för vad som kan anses utgöra ”normalt slitage”. Frågan blir ofta aktuell i fall där hyresgästen regelbundet rökt inomhus vilket kan leda till rök- och nikotinskador som måste saneras. Att röka inomhus så behov av sanering uppstår är inte att betrakta som normalt slitage och det finns gott om avgöranden där hyresgästen behövt betala hyresvärdens kostnader för att återställa en rök- och nikotinskadad lägenhet vilket kan bli väldigt dyrt, särskilt för en privatperson.

Tågordningen brukar vara att hyresvärden i samband med underhåll eller flyttbesiktning upptäcker att lägenheten är rök- och nikotinskadad, beställer sanering och framför krav mot hyresgästen för kostnaden. Bestrider hyresgästen kravet blir det nödvändigt för hyresvärden att driva en skadeståndstalan mot hyresgästen där den förlorande parten riskerar rättegångskostnader. Det är hyresvärden som har bevisbördan för att hyresgästen orsakat skadan samt att det funnits ett behov av sanering. Oftast föreligger en väldigt stark presumtion att det är hyresgästen som är ansvarig för skadan eftersom det är hyresgästen som förfogat över lägenheten. Hyresgästen har även ett hyresrättsligt ansvar för de som bor i lägenheten. Hyresvärden bör dock ha dokumenterat skicket på lägenheten innan hyresgästen flyttade in för att på så vis inte få invändningar om att lägenheten var skadad redan i samband med inflyttning.

Allt fler hyresvärdar väljer att vid upplåtelse av nyproducerade lägenheter ha med villkor i hyresavtalet som förbjuder rökning inomhus för att på så vis minska risken för skador och störningar med koppling till rökning. Det finns även allergihus med liknande villkor och strikta förbud mot rökning.

Rökning inomhus kan även upplevas som störande i hus där det är tillåtet att röka vilket kan leda till störningsanmälningar som hyresvärden behöver utreda och hantera. Det är ofta en väldigt svår avvägning, om det inte finns några regelrätta förbud mot rökning i hyresavtalet blir det upp till hyresvärden att bevisa att rökningen sker på ett sätt som resulterar i sådana störningar som omkringboende normalt sett inte ska behöva tolerera.

Enligt folkhälsomyndigheten har andelen som röker dagligen stadigt minskat sedan 2004. Ungefär 6 procent av personer i åldern 16–84 uppgav 2022 att de röker dagligen, 2004 var det över 15 %. Det är sedan 1 juli 2019 förbjudet att röka på vissa allmänna platser och det är sedan 1 januari 2022 brottsligt med nedskräpning vilket inkluderar fimpar. I och med att det blir ovanligare med rökning, oavsett om det är en konsekvens av förändrade attityder, ökad kunskap eller lagstiftning, är en trolig följd att toleransen för rökning i allmänhet minskar vilket i sin tur kan leda till fler klagomål och konflikter bland grannar. För att underlätta hanteringen bör hyresvärden ta fram rutiner för störningar och skador med koppling till rökning.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden