Gå direkt till innehåll
​Stadgar – anpassas efter vår förening?

Blogginlägg -

​Stadgar – anpassas efter vår förening?

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB ska anta HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening. Bakom dessa stadgar ligger en hel del jobb, vilket har resulterat i stadgar som är väl genomarbetade och överensstämmer med gällande lag, rättspraxis och myndighetsbeslut. Vi är därför måna om att stadgarna ändras i så liten grad som möjligt.

HSB har en version av normalstadgar samt därutöver fem framtagna anpassningar. Dessa rör insats, nyproduktion, seniorboende, HSB-certifiering och bostadsrättsföreningar som är medlem i HSB-förening med distrikt. Lydelsen i dessa anpassningar behöver inte godkännas särskilt av HSB.

I vilka situationer kan det vara aktuellt att anpassa stadgarna?

Flytta underhållsansvaret

Detta utgör ett klassiskt exempel på då det kan finnas anledning att göra en anpassning av stadgarna för att bättre passa den egna föreningens verksamhet. Värt att tänka på är dock att föreningen inte kan lägga över underhållsansvar på bostadsrättshavaren för sådant som föreningen är skyldig att enligt lag att underhålla och renovera, exempelvis för underhåll av husets fasad.

Inte välja ordförande på stämman

Ytterligare ett exempel på då en anpassning kan vara aktuell är om styrelsen vill konstituera sig själva. Om föreningen inte vill att stämman ska välja styrelsens ordförande så kan en anpassning göras i § 17 p 17, § 21 och § 22.

Reglera underhållsansvaret för uteplatserna?

Många av de uteplatser som bostadsrättshavare får nyttja är inte upplåtna med bostadsrätt. Reglering kring hur de ska underhållas kan då inte skrivas in i stadgarna. Stadgarna reglerar endast det som är upplåtet med bostadsrätt.

Införa ytterligare regler i stadgarna

Ibland vill en förening införa ytterligare regler i stadgarna, genom att lägga till en paragraf eller lägga till text i en befintlig paragraf. En förening kan till exempel vilja utöka ändamålet med föreningens verksamhet. Bolla gärna sådana idéer med en jurist i ett tidigt stadium.

Fel meningsbyggnad

Det finns säkert meningar i stadgarna som kan formuleras om på ett annat sätt, men som huvudregel gäller att endast språkliga ändringar inte ska godkännas. Hör istället gärna av er med era förbättringsförslag så kan vi ha dem med oss till kommande stadgerevisioner.

Vid anpassningar av stadgarna tänk på:

  • Var restriktiv – är anpassningen av vikt för föreningens verksamhet?
  • Ha koll på behov av följdändringar – ändring i en paragraf kan ofta leda till att följdändringar behöver göras i en annan paragraf.
  • Stadgarna reglerar bara det som är upplåtet med bostadsrätt – inte hyresrätt eller andra nyttjanderätter.
  • Kolla om anpassningen kan godkännas – ta därför kontakt med den regionala HSB-föreningen innan ni fattar beslut på föreningsstämma. Ändring av stadgar behöver alltid godkännas av den regionala HSB-föreningen och ibland även av HSB Riksförbund.
  • Telefonrådgivning och Informationsmaterial från HSB utgår från HSBs normalstadgar.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm