Gå direkt till innehåll
Stamrenovering i föreningen

Blogginlägg -

Stamrenovering i föreningen

Börjar det närma sig stamrenovering i din förening? Kan styrelsen självmant besluta om det eller krävs stämmobeslut? Och är det oskäligt att en stamrenovering leder till en lägre standard? Vi reder ut rättsläget.

Beslutsordningen vid stamrenovering

Stamrenovering är ett stort men nödvändigt ingrepp i fastigheten som innebär en del jobb för bostadsrättsföreningen. Stamrenovering utgör en underhållsåtgärd som omfattas av bostadsrättsföreningens underhållsskyldighet och som inte kräver stämmobeslut. Däremot kan åtgärden att återställa t.ex. ett badrum innebära en förändring av lägenheten som kräver antingen samtycke från berörda bostadsrättshavare eller stämmobeslut med kvalificerad majoritet tillsammans med ett godkännande från hyresnämnden.

Återställande efter stamrenovering

I ett beslut från april 2019 konstaterade Svea hovrätt att en stamrenovering kan resultera i en lägre standard utan att det anses vara oskäligt mot bostadsrättshavaren. I det aktuella fallet hade föreningsstämman beslutat att genomföra ett stambyte i föreningens fastighet och sedan återställa alla påverkade badrum. Det beslutades att återställandet skulle ske till dagens byggstandard oavsett tidigare skick på badrummen. Badrum som renoverats inom en 5-årsperiod och kunde uppvisa våtrumsintyg behövde däremot inte rivas. En bostadsrättshavare som renoverat sitt badrum för 14 år sedan motsatte sig detta eftersom han menade att stamrenoveringen skulle innebära en lägre standard av hans badrum. Svea hovrätt konstaterade att badrumsrenoveringen i det aktuella fallet var angelägen och att syftet därmed inte skäligen kunde tillgodoses på något annat sätt. Det ansågs därför inte vara oskäligt mot bostadsrättshavaren, trots att denne ansåg att stamrenovering skulle resultera i att hans badrum fick en lägre standard. Svea hovrätts beslut klargör därmed att stambyten kan genomföras även i fall där bostadsrättshavare gjort egna standardhöjande badrumsrenoveringar.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Juristerna

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden