Gå direkt till innehåll
Straffavgift om man inte deltar i vårstädningen?

Blogginlägg -

Straffavgift om man inte deltar i vårstädningen?

Våren är äntligen här och det är sen gammalt att det som göms i snö kommer upp i tö. För många bostadsrättsföreningar är det därför hög tid för vårstädning och det är inte ovanligt att föreningarna uppmanar sina medlemmar att hjälpa till. En del medlemmar ser detta som en chans att umgås med sina grannar och njuta av den härliga solen medan andra medlemmar gärna håller sig borta. Att inte alla medlemmar ställer upp kan i många fall skapa irritation och olika läger bland medlemmarna. Vad kan bostadsrättsföreningen göra för att undvika detta? Hur får man flera medlemmar att delta i vårstädningen? Är en straffavgift från styrelsen en bra idé?

Varför kan det vara en bra idé att anordna vårstädning?

Genom att anordna städdagar där medlemmarna städar är en möjlighet för bostadsrättsföreningen att hålla kostnaderna för utvändig städning nere. Det vill säga att medlemmarna själva utför arbetsuppgifterna än att anlita extern hjälp. Årsavgiften som medlemmarna betalar till bostadsrättföreningen ska förvisso täcka föreningens driftkostnader, bland annat amorteringar, vatten, el, uppvärmning och löpande underhåll. Eftersom utvändig städning ingår i det löpande underhållet av fastigheten kan detta vara ett sätt för bostadsrättsföreningen att hålla kostnaderna nere och i sin tur också medlemmarnas årsavgifter.

Utöver möjligheten att hålla kostnaderna nere för det löpande underhållet av fastigheten är vårstädningen också en social aktivitet som kan bidra till bättre gemenskap i bostadsrättsföreningen.

Straffavgift för den som inte deltar?

De avgifter som bostadsrättsföreningen får ta ut av medlemmarna är de som framgår av 7 kap. 14§ bostadsrättslagen, det vill säga upplåtelse-, överlåtelse och pantsättningsavgift, insats och årsavgift samt avgift vid andrahandsupplåtelse.

Med det sagt får bostadsrättsföreningen alltså inte kräva att den som inte ställer upp i vårstädningen betalar en särskild avgift. Deltagandet måste vara frivilligt och föreningen har inget stöd i lagen att avisera en sådan straffavgift.

Hur kan man få flera medlemmar att delta?

För att få flera medlemmar att delta kan det vara en bra idé att locka med ett trevligt umgänge och till exempel fika efter städdagens slut. Det kan även vara en fördel att informera om att detta är ett sätt för att hålla nere på boendekostnaderna för alla medlemmar, varför det är trevligare om alla hjälps åt. Med det sagt bör det även finnas möjlighet för varje medlem att engagera sig i sina egna intresseområden. Tillgång till en container skulle även kunna öka intresset för att delta i vårstädningen, det vill säga om det finns en möjlighet för medlemmarna att slänga sina egna grovsopor. Till sist kan det vara en bra idé att få varje medlem att känna sig inbjuden genom att skicka ut inbjudningarna i brevlådan.

Fler funderingar?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. Tveka inte att höra av er om ni vill ha vår hjälp!

Ämnen

Kontakter

Jennifer Rudepalm

Jennifer Rudepalm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden