Gå direkt till innehåll
Styrelsearvode

Blogginlägg -

Styrelsearvode

Det är vanligt att förtroendevalda styrelseledamöter i en bostadsrättsförening erhåller arvode för det arbete som ett styrelseuppdrag innebär. Det finns dock inget krav på att arvode ska utgå och beslut om arvode ska utgå eller inte samt arvodets storlek fattas av föreningsstämman.

Det finns inga regler som styr hur stort arvodet ska vara eller hur detta ska fördelas mellan de olika styrelseledamöterna. Vanligt är att mindre föreningar betalar ut mindre i arvode än stora föreningar. I små föreningar kan dessutom styrelseuppdraget ofta cirkulera mellan de flesta boende i föreningen och det kan på så sätt uppfattas som att de boende bara byter pengar med varandra.

Det är upp till stämman att besluta om arvodets storlek och det finns flera sätt att beräkna arvodets storlek på. Arvodet kan exempelvis knytas till prisbasbeloppet (som då följer aktuellt kostnadsläge) eller så bestäms det att en viss summa per lägenhet i föreningen utgör grunden för beräkning av arvodet. Beslutas det att 1 000 kr per lägenhet ska utgöra arvodet och det finns 40 lägenheter i föreningen blir det totala arvodet 40 000 kr som ska fördelas mellan styrelseledamöterna.

Ofta fastställer stämman att styrelsen får fördela arvodet fritt mellan sig. I ett sådant fall måste styrelsen på ett efterföljande styrelsemöte sinsemellan komma överens om hur arvodet ska fördelas. Ofta finns det föreningspraxis kring vad de olika styrelseposterna ska erhålla och det finns vissa typiska fördelningsmetoder:

  • Styrelseledamöterna delar lika
  • Styrelseledamöterna delar lika, men vissa poster erhåller en större summa, t.ex. ordföranden och sekreteraren
  • Styrelseledamöterna erhåller arvode utefter arbetsinsats/deltagande vid styrelsemöten, sker ofta i kombination med någon av övriga fördelningsmetoder

Styrelsearvodet betalas ofta ut en gång per år, inte ovanligt är att det sker kring jul. Vissa föreningar betalar ut arvode flera gånger per år. Inte heller här finns det några regler om hur och när utbetalning ska ske eller hur hantering ska ske av styrelseledamöter som hoppar av under året.

Kontakta oss!

Vill du eller din förening veta mer om styrelsearvode? Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning i frågor som rör boendet.

Om er bostadsrättsförening behöver specifik rådgivning eller har behov av juridiskt stöd finns vi jurister på HSB Riksförbund till er hjälp. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden