Gå direkt till innehåll
Styrelsens skyldighet att upptäcka att något inte står rätt till i ett hushåll

Blogginlägg -

Styrelsens skyldighet att upptäcka att något inte står rätt till i ett hushåll

I veckan har frågan uppstått om vilket ansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har att upptäcka att något inte står rätt till i ett hushåll i föreningen.

En styrelse i en bostadsförening har inget ansvar att på eget initiativ undersöka om något inte står rätt till i ett hushåll. Om styrelsen däremot själv uppmärksammar eller medlemmar inkommer med klagomål till styrelsen på vanvård, ohyra, lukt eller andra störningar har styrelsen en skyldighet att agera. Styrelsens tillvägagångssätt för att utreda de inkomna klagomålen kan se olika ut beroende på vad det är för klagomål som inkommit.

Är det fråga om störningar i form av en stank som sprider sig från en viss lägenhet i föreningen eller ljudstörningar som inte hör till normala levnadsljud har styrelsen en skyldighet att undersöka om de påstådda störningarna faktiskt förekommer. Om styrelsen efter undersökningen konstaterar att störningarna förekommer ska styrelsen skicka en rättelseanmodan till den som orsakar störningarna. Rättelseanmodan ska innehålla information om störningen och en begäran om rättelse, det vill säga att den boende ska upphöra med störningen och att om detta inte sker så kan den boende tvingas flytta. Bostadsrättsföreningar rekommenderas att ta hjälp av en jurist vid upprättande av rättelseanmodan för att säkerställa att handlingen utformas och skickas på korrekt sätt.

Inkommer klagomål till styrelsen om misstänkt vanvård eller ohyra i en lägenhet i föreningen har styrelsen rätt att begära tillträde till lägenheten där vanvården eller ohyran förekommer. Styrelsen har då rätt att bli insläppta till lägenheten för att utreda om lägenheten är i behov av sanering eller underhåll. Om bostadsrättshavaren vägrar släppa in föreningen ska föreningen skicka en rättelseanmodan om nekat tillträde och eventuellt ansöka om särskild handräckning hos kronofogden för att få tillträda lägenheten med hjälp av kronofogden. Företrädare för bostadsrättsföreningen har nämligen rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Om styrelsen efter undersökning av lägenheten konstaterar att lägenheten är vanvårdad ska styrelsen skicka en rättelseanmodan. Om rättelse inte vidtas och vanvården inte upphör trots rättelseanmodan kan bostadsrättshavaren bli uppsagd. Om ohyra förekommer i lägenheten på grund av den boendes vårdslöshet, eller om den boende upptäckt ohyra i lägenheten men underlåtit att underrätta föreningen om det kan bostadsrättshavaren komma att bli uppsagd.

För att sammanfatta det hela kan det förklaras att en styrelse i en bostadsrättsförening inte har någon skyldighet att på eget initiativ aktivt undersöka om något inte står rätt till i ett hushåll i föreningen. Däremot har styrelsen, när styrelsen får kännedom om exempelvis vanvård av lägenheten eller störningar, en skyldighet att utreda saken och agera genom att exempelvis begära tillträde till lägenheten för tillsyn, skicka rättelseanmodan eller säga upp bostadsrättshavaren.

Det vi kan ta med oss från det här är att det är viktigt att medlemmar rapporterar problem, såsom vanvård eller störningar, som de upptäcker i föreningen så att styrelsen kan få en chans att utreda problemen. Det är även viktigt att föreningen tar juridisk hjälp för att komma till rätta med problemen på korrekt sätt. Om medlemmar däremot misstänker att det förekommer brott mot person i en lägenhet i föreningen är det viktigt att det görs en polisanmälan samt en anmälan till socialnämnden om det finns barn inblandade.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm