Gå direkt till innehåll
​Tänk på grannen vid hemarbete

Blogginlägg -

​Tänk på grannen vid hemarbete

Coronapandemin gör att allt fler arbetar hemifrån. Precis som på den ordinarie arbetsplatsen behöver man lugn och ro för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Men när många befinner sig hemma ökar risken för att grannar stör varandra. Men vad räknas som en störning och hur ska man agera om man upplever sig störd av sin granne?

Antalet anmälda klagomål på störningar har ökat under coronapandemin, enligt en artikel från Sveriges Radio. Det är inte så märkligt med tanke på att var tredje person som arbetar gör det hemifrån, åtminstone någon dag i veckan, enligt statistik från SCB.

Om du upplever att din granne stör dig är det lämpligt att prata med grannen om det inträffade. Kanske kan ni komma överens om att den störande åtgärden kan utföras en annan tid eller så visar det sig att grannen inte alls var medveten om störningen och upphör med beteendet.

Om det inte hjälper att prata med grannen blir nästa steg att anmäla störningen till styrelsen. Enligt bostadsrättslagen är styrelsen nämligen skyldig att vidta åtgärder för att se till att störningarna upphör. Styrelsen kommer då göra en bedömning om det verkligen rör sig om en störning eller ej.

En störning kan till exempel vara ljud, lukter eller hotfullt beteende. En störning måste objektivt sett vara en störning. Det innebär att en person med astma som klagar på stark parfymlukt eller en ljudkänslig person som klagar på spring i trapphuset kanske inte når upp till det objektiva krav som ställs på en störning i lagens mening. Bedömningen om det rör sig om en störning ska ske utifrån vad som man som boende i ett flerbostadshus skäligen bör tåla. Till exempel får man tåla viss röklukt från grannens balkong eller att en granne som arbetar natt duschar mitt i natten.

Om styrelsen anser att det objektivt sett rör sig om en störning kan styrelsen i ett tidigt skede försöka medla mellan grannarna eller ge en informell varning eller tillsägelse. Om störningen fortsätter ska styrelsen skriftligen skicka en anmodan om att bostadsrättshavaren ska upphöra med störningen, en så kallad rättelseanmodan. I samband med att en rättelseanmodan skickas ut ska även en kopia skickas till socialnämnden. Om bostadsrättshavaren som fått en rättelseanmodan tillskickad sig inte upphör med störningen kan styrelsen att säga upp bostadsrättshavaren. Det innebär att den störande bostadsrättshavaren inte har rätt att bo kvar i bostadsrätten och att den kan komma att tvångsförsäljas med hjälp av Kronofogden.

I de allra flesta fall går det inte så långt utan det räcker med en tillsägelse för att störningarna ska upphöra. Som bostadsrättshavare har man en skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan försämra deras bostadsmiljö. Som boende i ett flerbostadshus gäller det därför att tänka till om något man gör riskerar att störa ens grannar.

När det kommer till att arbeta hemifrån kan enkla åtgärder, som att sätta möbeltassar under arbetsstolen, minska risken för störningar. Ett tips kan vara att tänka sig in i grannens situation. Skulle du själv vilja att det ljud du orsakar förekom på din arbetsplats? Om inte, försök undvika att orsaka ljudet.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden