Gå direkt till innehåll
​Var med och påverka din bostadsrättsförening!

Blogginlägg -

​Var med och påverka din bostadsrättsförening!

Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening. Det ger dig unika möjligheter att påverka ditt boende. I en bostadsrättsförening finns det flera sätt att vara med och påverka.

Styrelseuppdrag

Om du har möjlighet och vill engagera dig mycket kan ett alternativ vara att ställa upp som kandidat till en post som styrelseledamot. Då får du ett direkt inflytande i bostadsrättsföreningens angelägenheter. Som styrelseledamot får du ett helhetsansvar för bostadsrättsföreningen och det är såklart bostadsrättsföreningens bästa du ska ha för ögonen i de beslut du är med och fattar.

Valberedning

En av de mest inflytelserika rollerna i bostadsrättsföreningen är valberedarens. Detta uppdrag är dessvärre ofta underskattat. Valberedarens viktigaste uppgift är att förbereda och ta fram förslag till de förtroendeposter, exempelvis styrelseledamöter, som stämman ska välja. Om valberedningen har gjort ett bra arbete är förutsättningarna för att bostadsrättsföreningen ska få en kompetent och väl fungerande styrelse mycket goda.

Intresse- och arbetsgrupper

Det finns många andra sätt att engagera sig i sin bostadsrättsförening. Kanske finns det olika arbetsgrupper som du kan välja att delta i om det finns något som fångar ditt intresse? Om inte så kan du alltid lämna förslag på att bilda till exempel en trädgårdsgrupp.

Motion till stämman

Om du har en fråga som engagerar dig har du rätt att som medlem i bostadsrättsföreningen lämna in en motion till stämman. Det finns inte några formkrav för hur en motion ska se ut men den ska utmynna i ett förslag som stämman kan ta ställning till.

Alla kan engagera sig!

Det finns många fler sätt att visa sitt engagemang och vilja att förbättra boendet i just din bostadsrättsförening. Det bara du själv som bestämmer hur och var gränsen går för just ditt engagemang! Ju fler engagerade bostadsrättshavare, desto trevligare och bättre blir bostadsrättsföreningen.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden