Gå direkt till innehåll
Vilket ansvar har du för ditt husdjur?

Blogginlägg -

Vilket ansvar har du för ditt husdjur?

Visst är det många som tycker att det är underbart med ett husdjur. Men vilket ansvar har djurägare för sina husdjur? Måste djuren hållas kopplade inom bostadsrättsföreningens fastighet? Vad händer om ditt älskade husdjur skadar en annan person eller någon annans egendom?

Ordningsföreskrifter  
Som djurägare i en bostadsrättsförening bör du ta reda på om det finns några ordningsföreskrifter i bostadsrättsföreningen vad gäller djurhållning. Bostadsrättsföreningen kan ha särskilda ordningsföreskrifter som exempelvis anger om hundar och katter får vara lösa på föreningens fastighet eller huruvida de får rastas på bostadsrättsföreningens innergård. Som bostadsrättshavare ska du följa föreningens ordnings- eller trivselregler. Föreskrifterna får dock inte vara godtyckliga utan ska motiveras med ett föreningsintresse.

Vid sidan av bostadsrättsföreningens ordningsföreskrifter kan det även finnas kommunala ordningsföreskrifter. Många kommuner kräver att du har tillstånds för att ha vissa djur, till exempel orm, gris eller höns. Ta kontakt med din kommun för att få reda på vilka regler som gäller just där du bor.

TIllsyn- och skötselplikt 

Ansvaret för hund- och kattägare regleras bland annat i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund får Polismyndigheten meddela förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

Ansvar för hund

Som bostadsrättshavare ansvarar du för att inte störa dina grannar. Det hör till hundars natur att skälla ibland. Om din hund skäller, ylar eller gnyr långa perioder eller sent på nätterna frekvent så kan det utgöra en störning, vilket är en förverkandegrund. Att rasta sina hundar på bostadsrättsföreningens mark utan att plocka upp efter hunden kan också anses utgöra en störning.

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om denne själv inte orsakat eller vållat skadan. Hundägare har således ett så kallat strikt ansvar. Det strikta ansvaret gäller till exempel när hunden biter en människa eller andra djur. Den som drabbats av en skada på grund av hunden kan ha rätt till skadestånd.

Koppel på hund

Som hundägare måste du ha koll på när du behöver hålla din hund kopplad. Mellan den 1 mars och 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden på året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Därtill kan bostadsrättsföreningen ha ordningsföreskrifter om att du måste hålla din hund kopplad på bostadsrättsföreningens område och i gemensamma utrymmen.

Ansvar för katt

Förutom att inte störa grannar uppställs även krav på dig som bostadsrättshavare att hålla lägenheten i gott skick. Stanken från katturin kan anses utgöra både vanvård av lägenheten och störningar om lukten når grannar och gemensamma utrymmen. Det är därför viktigt att du som kattägare ser till att din katt uträttar sina behov på ett sådant sätt att grannar och lägenhetens skick inte påverkas.

Kattägare har inte strikt ansvar på samma sätt som hundägare. Eftersom något strikt ansvar inte finns för katter blir allmänna skadeståndsrättsliga regler istället tillämpliga på skador som katter orsakar. Det är den som drabbats av en skada som måste visa att det var katten som orsakade skadan samt att ägaren varit vållande.

Sammanfattning

För att kunna undvika tråkiga situationer är det som bostadsrättshavare och djurägare bra att sätta sig in i de regler som djurägaren har att rätta sig efter. Har du hund är ansvaret vad gäller skador på andra människor och på annans egendom större än om du är kattägare. Det är även viktigt att som bostadsrättshavare komma ihåg vilket ansvar en har gentemot grannar och bostadsrättsföreningen. Vilket ansvar du har kan vara bra att ha i åtanke nästa gång du vill släppa ut katten eller leka med hunden på innergården.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Lucas Rehn

Lucas Rehn

Regelefterlevnadsansvarig HSB Riksförbund

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm