Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anders Lago: "Dalarna kan växa, om alla vill och samarbetar"

- Jag är helt övertygad om att Dalarna kan ha en positiv när det gäller befolkning, ekonomi och jobb om alla bestämmer sig för det. Det gäller det lokala näringslivet, kommunerna, staten och bostadsaktörerna. Om alla arbetar tillsammans, då kommer det att fungera. Det sade HSB Riksförbunds ordförande Anders Lago när han på fredagen talade vid konferensen "Dalarna kan växa, i Falu Gruva.

Anders Lago berömde det initiativ som redan tagits enligt den s k Dalametoden, och som handlar om att hitta framgångsrika vägar för kommunalt och regionalt utvecklingsarbete för Dalarnas utveckling och tillväxt.

- Som representant från HSB tror jag mycket på att samverkan leder till framgång. Våra historiska framgångar i HSB byggde på att vi  våra föregångare inte lutade sig bakåt och väntade på att någon annan skulle ta initiativ. Man slöt sig samman och lyckades utveckla en stark bostadskooperation, trots att medlemmarnas resurser var knappa. Att arbeta tillsammans är en styrka, och det gäller förstås även för Dalarna, sade Anders Lago.

Han efterlyste en nationell politik som underlättar arbetet i regioner som växer, och som skulle kunna vara ett stöd för arbetet i Dalarna.

- Vi har i Sverige flera områden och städer, där vi vet att möjligheterna till expansion är goda, men där det initialt krävs stora investeringar. Jag tänker bl a på våra nygamla gruvorter som Ludvika och Pajala, men också turistnäringen i t ex Dalarna och Jämtland. Problemet i områden som vi vet kommer expandera, är ofta bristen på kapital för bostadsbyggande och infrastruktur. Här borde staten stödja utvecklingen genom en nationell strukturfond, där framför allt kommunerna kunde få stöd och lån, för att klara utbyggnaden. Marknaden kommer inte kunna lösa detta själv, utan det behövs stöd till konkreta investeringar som kan ge ekonomisk tillväxt på sikt. Det finns ju redan strukturfonder i EU, men det skulle behövas liknande initiativ från svenska staten för att bygga hela sverige starkt.

När det gäller bostadsbyggandet underströk Anders Lago att  det måste bli bättre möjligheter att bygga på orter utanför storstäderna där det finns en utvecklingspotential.

- Sett till till vår totala bostadsproduktion i HSB bygger vi förhållandevis fler bostäder utanför storstsadsområdena än våra kollegor. Men det är ofta svårt att få ekonomi på projekten och därför är det oerhört viktigt att kommunerna och straten hjälper till bättre. Jag kan också tänka mig mer av samverkansprojekt mellan kommunerna, HSB och andra byggherar, sade Anders Lago.

---

Ämnen

Regioner


Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden