Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bara 3 av 10 tror att regeringen klarar bostadsbristen

En majoritet, 55 procent, anser att regeringen har störst ansvar för bostadsbristen. Men bara 3 av 10 av väljarna tror att den nya regeringen kommer att kunna göra något åt bostadsbristen.

Det visar en undersökning TNS SIFO gjort på uppdrag av HSB. 1003 personer mellan 18 och uppåt tillfrågades i början av oktober.

-  Det är anmärkningsvärt att så många inte tror att regeringen klarar av att hantera bostadsbristen. Men med tanke på hur bostadsfrågan har hanterats de senaste 20 åren är det inte särskilt konstigt. Den politiska debatten har handlat mer om teknik och detaljer och mindre om finansiering och långsiktiga lösningar. Det dämpar knappast den bostadsångest som många brottas med, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.  

Majoriteten av respondenterna (55 procent) anser att regeringen har ansvaret för bostadsbristen och en fjärdedel (26 procent) svarar att kommunen bär ansvaret för att komma tillrätta med bostadsbristen, sex procent säger byggbranschen och två procent menar att det är bankerna.

På frågan om den nya regeringen i Sverige kommer att kunna göra något åt bostadsbristen svarar 30 procent jakande och 43 procent uppger att de inte tror det. Hela 27 procent svarar att de är tveksamma eller inte vet.

-  Att så många säger att de är tveksamma, eller inte vet, kan verka konstigt. Men bostadspolitiken har behandlats styvmoderligt av partierna. Politiken har inte bara varit otydlig, den har i alltför stora stycken varit obefintlig. Den nya regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan har en uppenbar uppförsbacke framför sig, säger Anders Lago.

-  Regeringen behöver en tydligare politik som får hela bostadsekvationen att gå ihop. Och de behöver söka en bred överenskommelse över blockgränsen. Förutsättningarna finns, det råder trots allt en samsyn om att det behövs byggas betydligt mer. Men nu behövs en tydligare beskrivning av politiken, som svarar mot löftet om ökat byggande, säger Anders Lago. 

För mer information, kontakta:

André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden