Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bostadskrisen förvärras med Företagsskattekommitténs förslag

HSB varnar för att Företagsskattekommitténs förslag som presenterades idag får mycket svåra följder för bostadsmarknaden och förvärrar den kris som redan finns när det gäller bristen på bostäder eftersom det blir svårare att bygga nya bostäder och att boendekostnaderna ökar.

- Jag har förståelse för principen att eget kapital får en starkare ställning vid investeringar och att man på det sättet får bort oönskad skatteplanering och räntesnurror, men samtidigt blir konsekvenserna för bostadsbranschen helt orimliga och vi kan inte bota sjukdomsproblem med mediciner som har helt oöverstigliga biverkningar. Det säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar till Företagskattekommitténs betänkande som överlämnades idag.

Den vill begränsa ränteavdragen för bolag. Syftet är att eget kapital ska bli mer gynnsamt i förhållande till lånat kapital för finansiering i investeringar.  Fastighetsbolag behöver mycket kapital för att bygga eller köpa fastigheter och därför är det vanligt i hela branschen med en hög belåningsgrad jämfört med andra verksamheter. En begränsning av ränteavdragen får därför stora effekter för bostadsbranschen.

-HSB har över 26 000 hyresrätter och vi har översiktligt gått igenom hur ett sådant här förslag skulle påverka vårt bestånd och möjligheterna att bygga bostäder och kommit fram till att det skulle få mycket påtagliga konsekvenser, säger Anders Lago.

Han pekar på att det redan är en stor kris på bostadsmarknaden med brist på bostäder och att en höjning av kostnaderna är kontraproduktivt om man vill lösa det problemet. Det slår både mot förutsättningarna för bostadsbyggandet och mot beståndet av bostäder där kostnaderna ökar, vilket leder till att färre aktörer vill investera i bostäder och att hyrorna kan höjas mycket kraftigt.

-I en kommentar har Anders Borg sagt att det här är en så stor reform att den bara kan genomföras en gång vart femte decennium. Med tanke på nuvarande situation på bostadsmarknaden är det nog inte rätt decennium nu att genomföra förslaget, säger Anders Lago


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden