Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bra att de rödgröna vill satsa på bostadsbyggande och klimat-ROT anser HSB

Bostadspolitiken har länge legat nästan i träda och det är därför bra att satsningar framöver nu finns med i mer väsentlig omfattning på den politiska dagordningen.

 -HSB har länge efterlyst en politik för ökat byggande eftersom det i Sverige under en lång rad år byggts för få bostäder, viket har bidragit till bostadsbrist och höga bostadspriser. Det är därför bra att ett förslag nu lanseras om att införa ett investeringsbidrag även om det enbart går till byggande av hyresrätter. Vi anser att energiförbrukningskraven för att få bidrag (70 Kwh per kvadratmeter i södra Sverige, respektive 90 Kwh per kvadratmeter i norra Sverige) är möjliga att uppnå. Dock framgår det inte i budgeten hur stort bidraget blir per lägenhet och det är därför svårt att bedöma hur effekten blir på bostadsbyggandet och om det verkligen är möjligt att nå målet 40 000 nya bostäder per år, säger Pernilla Bonde, förbundssekreterare HSB Riksförbund.

 HSB anser också att förslaget om att införa ett särskilt stöd för att klimatanpassa befintliga bostäder är mycket bra.

-Vi har tidigare lanserat ett förslag kallat KLOT som handlar om att skapa stimulanser för att klimat- och tillgänglighetsanpassa bostadssektorn, eftersom behovet är gigantiskt och att bostäderna måste åtgärdas om Sverige ska kunna nå klimatmålen. Det är därför bra att man nu lanserar ett förslag i den riktningen genom att öppna upp för även flerbostadshusen kan få ett ROT-stöd, säger Pernilla Bonde.

 HSB anser dock att det här stödet bör permanentas och inte bara användas som ett konjunkturpolitiskt instrument som det rödgröna förslaget innebär. HSB anser att en annan prioritering av infrastruktursatsningar som de rödgröna vill genomföra borde kunna användas till ett permanenta detta stöd som ger bättre klimateffekt.

 -Vi anser att både ett utvidgat ROT och RUT behöver permanentas. Stödet till att renovera bostäder handlar inte bara om jobbpolitik. Det är ett stöd som måste permanentas om vi ska nå klimatmålen. RUT tillför sannolikt nästan lika mycket pengar till statskassan som det kostar och det bidrar till att underlätta vardagen för många av våra medlemmar. Det är synd att det blivit så mycket ideologi i en fråga som man borde kunna se mer praktiskt på säger Pernilla Bonde.  

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden