Gå direkt till innehåll
Bra med klargörande besked från Boverket om individuell mätning och debitering

Pressmeddelande -

Bra med klargörande besked från Boverket om individuell mätning och debitering

Boverket har idag överlämnat regeringsuppdraget att undersöka när individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt i befintliga byggnader. De konstaterar att det generellt inte är kostnadseffektivt.

– Det är bra att vi nu fått ett klargörande besked från Boverket. Ytterst handlar det om att vi minskar miljöbelastningen, energianvändningen och sänker effektuttaget på ett lönsamt sätt. Inte att man måste montera en viss typ av utrustning, säger Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund.

Boverket för fram flera argument i den samlade bedömningen. De menar bland annat att andra åtgärder, som ett effektivare så kallat klimatskal, ger större besparing per investerad krona. Boverket har även studerat kostnaden för drift och installation av det mätsystem som skulle krävas. Slutsatsen är att den kostnaden inte går att räkna hem. Det framkommer dessutom att fastigheter som infört system av detta slag inte har lett till tillräckligt stora besparingar och beteendeförändringar för att det ska anses motiverat.

– Det är särskilt välkommet att Boverket har analyserat detta ur en rad olika infallsvinklar. De har till exempel tagit hänsyn till taxor för energi, kallvattentemperaturer, brukarbeteende och administrationskostnader. Det gör att slutsatserna vilar på en mycket gedigen grund, säger Roland Jonsson.

– Det är bra att just Boverket har gjort denna utredning, då slipper varje enskilt hus utredas separat. Det är en kostnadseffektiv lösning och spar mycket tid, arbete och pengar för varje enskild fastighetsägare eller bostadsrättsförening. säger Roland Jonsson.

Nästa steg är att regeringen ska ta beslut om närmare föreskrifter med utgångspunkt i de slutsatser som Boverket landat i.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden