Gå direkt till innehåll
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB. Foto: Magnus Glans
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB. Foto: Magnus Glans

Pressmeddelande -

”Ett statligt register löser inte problemen med kriminalitet i bostadsrättsföreningar”

En utredning föreslår idag att ett statligt offentligt register för bostadsrätter ska införas i Lantmäteriets regi. Tyvärr förhindrar inte ett register att en bostadsrättsförening används för brottsliga syften. Utredningens direktiv borde ha sett annorlunda ut, menar HSB.

– I debatten framförs ibland att ett bostadsrättsregister skulle vara en lösning på den brottslighet som vi tyvärr har sett ett par exempel på de senaste åren, där aktörer har använt bostadsrättsföreningen som ett verktyg i brottsliga syften. Det är givetvis viktigt att det är ordning och reda på bostadsrättsmarknaden, men ett statligt register kommer inte kunna förhindra den här typen av kriminalitet, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB. 

Utredningen tillsattes utifrån ett konsumentskyddsperspektiv och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas. Dåvarande bostadsminister Per Bolund motiverade utredningen med att “Vi måste skydda bostadsrättsköparna bättre i livets största affär”. Förslaget är att införa ett statligt offentligt register, i Lantmäteriets regi, som ska omfatta alla bostadsrättslägenheter, såväl pantsatta som inte pantsatta. Registret föreslås innehålla en rad uppgifter om bostadsrätten, bostadsrättsföreningar samt bostadsrättshavarna.

Möjligheten för bostadsrättsföreningen att ta ut en pantsättningsavgift tas bort, och istället ska regeringen eller den myndighet den utser besluta om avgift för registret. Det kan innebära högre avgifter än idag för bostadsrättsköparna. Prövningen av medlemskapet föreslås ligga kvar hos bostadsrättsföreningen.

HSB välkomnar att det blir mer ordning och reda och en mer modern hantering av panterna, men hade gärna sett att utredningen fått andra direktiv.

– Det hade varit önskvärt med en djupare analys av problembilden innan utredningen tillsattes, för att kunna ge de direktiv som bäst fångar det man vill uppnå. Att bygga upp ett statligt register med detaljerade uppgifter om bostadsrättslägenheter, bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare är en stor apparat. Det kan bli dyrt och administrativt krångligt och nyttan behöver motiveras tydligt. Vi föreslog tillsammans med övriga bostadsorganisationer en moderniserad lösning för panthantering som vi anser hade varit att föredra framför ett statligt register, säger Johan Nyhus.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden