Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB begär hjälp av Solna stad med problem vid ockuperat koloniområde

HSB Stockholm  har i skrivelse till ledningen av Solna stad begärt att staden snabbinkallar till ett möte mellan staden och berörda parter, HSB, Polisen och Stadsmissionen om hur man ska komma till rätta med de problem som uppstått vid ett kolonistugeområde vid Pampas, som ska rivas, men som nu ockuperats. Området ägs av HSB och där ska byggas bostäder.

I brevet skriver Anders Svensson, VD, HSB Stockholm att man behöver hjälp med att hantera ett svårlöst socialt problem med hemlösa personer som ockuperat ett kolonistugeområde på ett markområde som tillhör HSB. Kolonistugorna ska rivas och de personer som vistas i området kommer inte ha någonstans att ta vägen. HSB har tagit kontakt med Stadsmissionen och behöver nu, tillsammans med Solna stad , hitta en bra lösning för dessa personer.

Bakgrunden är följande. HSB har förvärvat fastigheten med tillhörande markområde vid Ekelundsvägen i Pampas, Solna, där Arbetsmiljöverket tidigare hade sitt huvudkontor. Bristen på bostäder i Stockholmsområdet är akut och avsikten är att i detta område bygga bostäder som får ett bra centralt läge med närhet till tunnelbana. Under tiden som planeringsarbetet pågår i Solna Stad har HSB tillfälligtvis flyttat in i kontorslokalerna under tiden som HSBs permanenta kontor på Fleminggatan byggs om.

På området finns också ett 20-tal kolonihus som ska rivas. Husen är i mycket dåligt skick och de personer som haft dessa för odlingsverksamhet har lämnat området som därefter har stått tomt i avvaktan på en omedelbar rivning. Dessa stugor har nu hemlösa flyttat in i. Polisen uppger att det är mycket kriminalitet i området samt att de sanitära förhållandena är helt bristfälliga. Att stugorna och området ockuperats har fördröjt rivningen genom att Kronofogdemyndigheten nu måste identifiera de personer som finns i området och delge dem beslut om avhysning.

HSB Stockholm vill därför få till stånd en dialog med Solna stad om vad staden kan erbjuda de hemlösa inom Socialförvaltningens regi. Under hand har HSB kontaktat Stadsmissionen för ett samråd. Stadsmissionens nattjour kommer under veckan besöka området som en första insats, för att skaffa sig en bild av de problem som finns och vad man mer kan göra för att stötta de personer som finns i husen.

HSBs  förslag är att Solna Stad tar ett initiativ för att omedelbart samla berörda parter i syfte att upprätta en snabb handlingsplan för att komma till rätta med de problemen. Det är bråttom eftersom problemen ökar för var dag som går. Ett av husen har bränts ned och nu återstår bara rester av en förkolnad byggnad. HSB vill  delta i ett sådant arbete och ta ansvar som fastighetsägare. Men HSB Stockholm poänterar  att fortsatt ockupation inte är ett alternativ och att husen inte heller är i det skicket att man kan bo här under vintern. Det är därför nödvändigt med snabba hjälpinsatser så att de ockuperande personerna kan lämna området och att rivningen kan genomföras.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden