Gå direkt till innehåll
HSB Living Lab firar ettårsdagen med solceller på fasaden

Pressmeddelande -

HSB Living Lab firar ettårsdagen med solceller på fasaden

Nu fyller det världsunika forskningshuset HSB Living Lab ett år. Vid den här tiden i fjol flyttade hyresgästerna in i de 29 lägenheterna i innovationshuset HSB Living Lab, beläget på Chalmersområdet i Göteborg. Det firas med nyinstallerade och integrerade solceller på fasaden. Och ett kalas den 19 september där bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson är en av gästerna.

Smart stadsutveckling kräver effektiva arenor där forskare, företag och samhällsplanerare kan mötas och lära tillsammans med användarna, och av varandra. Ett slående exempel är det världsunika levande laboratoriet för framtiden boende och byggande, HSB Living Lab. Här bor studenter på Chalmers campus, i en miljö där väggar, fasader, inredning och systemlösningar hela tiden utvecklas, och forskning pågår dygnet runt.

– Det är med stor stolthet som HSB Living Lab bara ett år efter att hyresgästerna flyttade in kan presentera en rad pågående forskningsprojekt. Idag är över 40 forskningsprojekt igång i huset – och de boende har vant sig vid att bo mitt i en forskningsmiljö där allt ifrån teknik, hållbarhet och sociala samband studeras, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Tre av forskningsprojekten i HSB Living Lab kommer att presenteras under ettårsfirandet den 19 september. Ett av dem är integrerade solceller som har installerats på fasaden och taket på de levande labbet. Solcellsanläggningarna kommer att utvärderas och jämföras med varandra, samtidigt som de kommer att generera el till de boende.

– HSB har under en tid drivit frågan om förbättrade villkor för att utveckla solelen i Sverige. Oftast pratar man om att använda våra befintliga tak för att utvinna solenergi. Därför är det extra glädjande att redan nu kunna visa upp en lösning på integrerade solceller på HSB Living Labs fasad, säger Emma Sarin.


MEDIA ÄR VÄLKOMNA ATT FÖLJA HELA PROGRAMMET

Tid: 19 september 2017, kl 14.00-17.00
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2, och HSB Living Lab, Elektrovägen 4.
Kontakt: Mejla press@chalmers.se för att anmäla intresse, eller ring Christian Borg på 031-772 3395 om du har frågor om dagen, t ex önskar intervju.

Detaljerat program

14:15 Välkommen! Chalmers prorektor Mats Viberg
14:25 Introduktion av samhällsbyggnadsområdet och presentation av tre forskningsprojekt:

  • Renovering av bostadsbeståndet, Magnus Österbring, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
  • Den klimatsmarta bostaden, Paula Femenias, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
  • Byggnadsintegrerade solceller, Zack Norwood, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

15.00 Vandring till HSB Living Lab
15:15 Välkommen till HSB Living Lab som nu firar ett år. Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg
15:45 Tal av Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister
16:05 Panelsamtal - Tema: Smarta städer, vad menar vi med det?

Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister
Anders Lago, förbundsordförande HSB
Anders Logg, tf. styrkeområdesledare Building Future
Anna Dubois, vicerektor Chalmers
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad
Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
Ann-Sofie Hermansson (S), ordf kommunstyrelsen
Moderator: Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad, Chalmers

-----
HSB Living Lab är resan mot framtidens boende.
Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. På Chalmersområdet i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden