Gå direkt till innehåll
HSB Riksförbund ny medlem i Prisdialogen

Pressmeddelande -

HSB Riksförbund ny medlem i Prisdialogen

HSB Riksförbund träder in som ordinarie medlem i Prisdialogen. Sedan tidigare är Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige ordinarie medlemmar i Prisdialogen. Dessutom är ett 50-tal fjärrvärmeleverantörer så kallade associerade medlemmar som genomför prisdialoger lokalt. Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

HSB Riksförbund går med som medlemmar i Prisdialogen, ett samarbete som bland annat har syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden.

-Det är angeläget att stärka fjärrvärmekundernas ställning, att öka transparensen i prissättningen av fjärrvärme samt att förbättra dialogen mellan fjärrvärmeleverantörer och kunder, det visar inte minst den senaste tidens prisökningar. Vi är stolta över att HSB Riksförbund med sin bredd och rikstäckande närvaro kan bidra till det, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB Riksförbund.

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. Det är en modell för lokal dialog med central prövning, med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning, samt åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Sedan starten har Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige varit de ordinarie medlemmarna och bildat styrelse. Sen 2019 är även Fastighetsägarna ordinarie medlem och i styrelsen för Prisdialogen. HSB Riksförbund tar nu även plats i styrelsen för Prisdialogen.

-Det är med stor glädje vi välkomnar HSB Riksförbund som medlemmar i Prisdialogen. Jag är övertygad om att HSB Riksförbund utöver att bredda kundrepresentationen inom Prisdialogen kommer ge ett viktigt bidrag till en ökad transparens och förbättrad dialog avseende prisändringar på fjärrvärme, säger Anders Holmestig styrelseordförande i Prisdialogen och VD på Fastighetsägarna.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2024 omfattar Prisdialogens drygt 70 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här listas alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Läs mer på www.prisdialogen.se.

Mer information
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogen, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Mikael Rosén, Energiexpert, HSB Riksförbund, 0708-19 20 38, mikael.rosen@hsb.se

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden