Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB Umeå köper vindkraftverk av Kvarkenvind

HSB Umeå köper ett vindkraftverk på Granberget i Robertsfors kommun av Kvarkenvind. En separat ekonomisk förening, HSB Vind Umeå Ek förening, kommer att bildas där HSB Umeås bostadsrättsföreningar erbjuds bli andelsägare i vindkraftverket.

- Vi har fått chansen att gå in och köpa ett vindkraftverk där alla tillstånd redan är klara och vindkraftverket börjar byggas omedelbart nu under hösten för att tas i drift till nästa höst. Det är en fördel eftersom startsträckan för varje vindkraftsprojekt är lång, upp till 5 år om man tar hänsyn till tillståndshantering tillgång till producerade verk och faktisk byggtid, säger HSB Umeås ordförande Marie-Louise Rönnmark i en kommentar.

Hon anser att det finns många fördelar för bostadsrättsföreningarna.

- Fördelarna med vindkraft är många. Förutom miljöaspekten ger vindkraft idag även stora ekonomiska fördelar för medlemmarna. De allt högre elpriserna utgör en stor utgift för bostadsrättsföreningarna, säger Marie-Louise Rönnmark, och fortsätter

- Genom att HSB Umeå erbjuder bostadsrättsföreningar möjlighet att köpa andelar i HSB Vind Umeå skapar vi medlemsnytta genom lägre omkostnader och miljövänligare drift av fastigheterna. Andelsägarna kan tillsammans bestämma elpriset via HSB Vind där all vinst går tillbaka till andelsägarna. För närvarande utgår ingen energiskatt på vindkraftproducerad el, som dessutom är el-certifikatsberättigad. HSB Umeå utreder om vindkraften är momspliktig.

För att få köpa andelar i HSB Vind Umeå måste bostadsrättsföreningen vara HSB-medlem, att man använder sin andel till bostadsrättsföreningens gemensamma anläggningar samt att varje andelsägare nyttjar energiproduktionen för eget behov och inte säljer den vidare till utomstående. Enligt Kvarkenvinds beräkningar kommer vindkraftverket att producera cirka 5,3 GWh/år, baserat på de vindmätningar som gjorts. Varje andel beräknas till 1000 kWh och beräknat andelspris är 6600 kr/andel. Livslängden beräknas till drygt 20 år.

Kontakt:

Marie-Louise Rönnmark, ordförande HSB Umeå, 0706 55 64 84

Agneta Anderson, informationsansvarig, HSB Umeå 0707 10 57 23

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden