Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB vinner mark för träbyggnation

HSB har vunnit två av tre tilldelningar i det nya området Björkalund i Norrköping. Marktilldelningarna möjliggör ca 80 lägenheter och kravet är att stomme och fasad byggs i trä.

– Här finns en färdig detaljplan vilket gör att vi kan komma igång snabbt. Vår målsättning är att börja projektera under våren 2017. Vi har i samband med tävlingen bundit oss att bygga trevåningshus med stomme och fasad i trä. En ny utmaning för oss som vi gärna tar oss an. Samtidigt som vi projekterar för att bostäderna ska uppfylla kraven för certifiering enligt Miljöbyggnad silver. Just nu pågår dessutom en utbyggnad av sjukhuset intill som kommer innebära fler anställda som söker sig till det naturnära området. Då är vi glada att kunna erbjuda bostäder i närheten. Det mesta av det vi bygger i Norrköping är redan sålt, därför är den här tilldelningen extra välkommen. Vi planerar samtidigt för bostäder i Inre Hamnen i Norrköping som flera andra aktörer, säger Per Nordin, Bygg och miljöchef, HSB Östra.

– Norrköping växer och precis som i många andra städer runt om i landet behövs det byggas mer bostäder. HSB måste fylla på med byggrätter för att öka produktionsstarterna de kommande åren. Kravet att bygga flerbostadshus i trä rimmar bra med att branschen måste utmanas att utveckla ett mer hållbart boende för framtiden, säger Magnus Ekström, tf. vd för HSB Projektpartner, HSBs nationella nyproduktionsbolag.

Ämnen

Kategorier

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 585 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden