Gå direkt till innehåll
Louise Wall, hållbarhetschef HSB
Louise Wall, hållbarhetschef HSB

Pressmeddelande -

HSBs klimatmål godkända av SBTi

Under 2022 anslöt sig HSB till Science Based Target initiative (SBTi) och nu har våra klimatmål validerats och godkänts. HSBs nya klimatmål omfattar relevanta klimatposter inom hela vår värdekedja, såväl uppströms i vår leverantörskedja och nedströms hos våra boende och bostadsrättsföreningar. Sedan 2022 är HSBs nya övergripande klimatmål att ha nettonoll klimatpåverkan till 2040 i hela värdekedjan och vara anpassat till ett förändrat klimat. Ett viktigt delmål är att sänka vår totala klimatpåverkan med 50% till 2030.

I över 15 år har HSB haft ett dedikerat klimatarbete och genom en rad insatser har vi lyckats minska vår klimatpåverkan i scope 1 och scope 2 samt tjänsteresor och produktion av energibärare i scope 3 under perioden 2008–2022 med hela 67 procent*.

- Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor, och det är bråttom att ta itu med den. Fokus nu är att öka omställningstakten i hela vår värdekedja, både inom vår nyproduktion och förvaltning samt tillsammans med våra bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB, säger Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

Att validera vårt nya klimatmål hos SBTi är viktigt för oss på HSB och visar att vårt klimatmål är relevant. Det är också ett sätt att vara drivande i frågan i branschen och få fler att genomföra omställningen. HSB arbetar aktivt med att minska kooperationens klimatpåverkan och strävar efter att fler i vår värdekedja ska minska sina utsläpp och prioritera hållbarhetsarbetet högt. Det gäller inte bara för branschen utan samhället i stort.

 - Då majoriteten av våra utsläpp ligger i scope tre måste vi öka samarbetet och fokus i vår värdekedja för att kunna nå ett resultat. Här går HSB längre än de flesta i branschen och tar ett stort ansvar genom att inkludera hela vår affär, säger Louise Wall, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

  HSBs nya klimatmål innefattar scope 1, 2 och 3:

  Scope 1: Våra direkta utsläpp från drivmedel till HSBs fordon och maskiner samt bränsle till uppvärmning av egna fastigheter (som t.ex. värmepannor).

  Scope 2: Våra indirekta utsläpp från el, värme och kyla till våra egna fastigheter.

  Scope 3: Våra indirekta utsläpp som genereras uppströms i vår värdekedja: våra inköp, vår nyproduktion, pendlings- och tjänsteresor samt verksamhetsavfall. Utsläpp som genereras nedströms, vår största post: våra medlems-brf:ers energi.

  HSBs övergripande klimatmål är att ha nettonoll klimatpåverkan till 2040 och ha en verksamhet som är anpassad till ett förändrat klimat. Målet till 2030 är minskning med 50% i samtliga scope och delar av affären. För vår nyproduktion innebär det en halvering av utsläppen per byggd kvadratmeter jämfört med idag. För våra egna fastigheter och medlems-brf:er är målet en halvering per kvadratmeter uppvärmd yta.

  Det mål som verifierats enligt SBTi är omräknat till absolut minskning av utsläpp av växthusgaser i samtliga scope och innebär en 42 procentig minskning av samtliga HSBs klimatutsläpp i hela värdekedjan till år 2030. Målet är i linje med 1,5-gradersmålet och tar hänsyn till att HSB till 2030 planerar att växa sin verksamhet .

  * omfattar scope 1 och 2, utsläpp som genereras från drivmedel till HSBs fordon och maskiner, bränsle till uppvärmning av egna fastigheter och el, värme och kyla i våra egna fastigheter.

  Ämnen


  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  Kontakter

  Maria Lyckesjö

  Maria Lyckesjö

  Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
  André Johansson

  André Johansson

  Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

  Presstjänst

  Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

  HSB Riksförbund

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  ca 677 000 medlemmar
  ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  ca 35 000 förtroendevalda
  24 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  HSB Riksförbund
  Box 8310
  104 20 Stockholm
  Sweden