Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Bostadsunderskott och undermålig infrastruktur hotar Sveriges utveckling

Pressmeddelande -

Ny rapport: Bostadsunderskott och undermålig infrastruktur hotar Sveriges utveckling

På uppdrag av Byggföretagen och HSB Riksförbund har professor Göran Cars undersökt hur infrastruktursatsningar påverkar arbetsmarknad och bostadsbyggande. Rapporten "Bostadsbyggande och infrastruktur - den dubbla utmaningen" visar hur viktiga förbättrade pendlingsmöjligheter är för Sveriges utveckling, tillväxt och välfärd.

- Jobb, bostad och infrastruktur måste hänga ihop. Studien bekräftar hur betydelsefulla infrastruktursatsningar är som motor för bostadsbyggandet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Investeringar i infrastruktur möjliggör förstorade arbetsmarknadsregioner. Detta underlättar företagens möjligheter till kompetensförsörjning. På samma sätt som politiken skapat samsyn om pensionssystemet och pandemin behövs nu politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande. Särskilt viktigt är det i kristider som vi befinner oss i nu.

- Sverige är nu i den värsta byggsituationen sedan 90-talskrisen. Det är naturligt att en regering är varsam med satsningar i en besvärlig tid med hög inflation. Men priset för att inte göra dessa långsiktiga satsningar är ännu högre. Nu behövs politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande, säger Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund.

Fallstudier i Göran Cars rapport visar hur boende i kommuner som har fått ny tåginfrastruktur också har fått tillgång till en väsentligt större arbetsmarknad. Kommunerna som lyfts fram i studien är Trelleborg (Pågatågsetablering), Eskilstuna (Svealandsbanan) och Örnsköldsvik (Botniabanan). Samtliga har sett en kraftig ökning av arbetspendling över kommungränsen - och pendlingen sker till större städer som tidigare inte var nåbara på en timme.

Byggföretagen bedömer att bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under 2023. Det innebär ett tapp med mer än 60 procent jämfört med toppnoteringen 67 800 under 2021 och utgör endast 40 procent av det årliga tillskott av nyproducerade bostäder som Boverket ser behov av.

Hela rapporten finns bifogad som PDF med detta utskick.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden