Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Unga vuxna förlorare när bostadsbyggandet faller

Pressmeddelande -

Ny rapport: Unga vuxna förlorare när bostadsbyggandet faller

Runt hälften av de som flyttar in i nyproducerade bostäder är mellan 20 och 30 år. Även i den efterföljande flyttkedjan är andelen unga vuxna hög. När bostadsbyggandet faller slår det därför extra hårt mot unga vuxna– vid ett fall på 25 procent går 11 000 unga miste om en bostad. Det visar en ny rapport som Evidens har tagit fram på uppdrag av HSB.

– Det finns en bild av att det inte är unga som flyttar in i nyproducerade bostäder. Den uppfattningen får sig en rejäl knäck i denna rapport. Just gruppen unga vuxna gynnas särskilt mycket av när nyproduktionstakten är hög – en större andel flyttar då in i de nybyggda bostäderna och drar också fördel av den flyttkedja som skapas nedströms, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Allt tyder på att vi står inför ett betydande fall i bostadsbyggandet under nästa år. Exakt hur mycket är svårt att sia om, men Boverket räknar i sin senaste prognos med en halvering. I HSBs rapport “Bostadsbyggandets betydelse för unga vuxna” räknas på hur ett fall på 25 procent slår mot unga vuxna. Det skulle innebära att 5 300 färre unga vuxna kan flytta till en nybyggd bostad under 2023 jämfört med 2022. När hänsyn dessutom tas till den flyttkedja som skapas är det ytterligare cirka 5 700 unga hushåll som hindras att flytta till en passande bostad. Totalt är det alltså runt 11 000 färre unga vuxna som kan flytta om bostadsbyggandet sjunker 25 procent under 2023.

– Nyproduktionen kan tyckas stå för en liten del av bostadsmarknaden men vår rapport visar att en hög takt i bostadsbyggandet gör särskilt stor skillnad för unga vuxna. Ett fall i bostadsbyggandet är därför ytterligare en faktor som försvårar för en grupp som redan har det alldeles för tufft på bostadsmarknaden, säger Johan Nyhus.

Stor andel unga inflyttare

I rapporten framkommer att mer än 50 procent av alla inflyttare till nya hyresrätter utgörs av unga vuxna, liksom 40 procent av inflyttarna till nya bostadsrätter. Samtidigt skapar nyproduktionen flyttkedjor i det befintliga bostadsbeståndet och det öppnar för fler möjligheter för unga vuxna att hitta en bostad. Evidens analys av data från SCB visar att cirka 35 procent av alla inflyttare i de flyttkedjor som uppstår tack vare nyproduktion är unga vuxna.

Analyser i rapporten visar även att gruppen unga vuxna har svårt att konkurrera med andra grupper på bostadsmarknaden när byggandet varit lågt. En hög nyproduktionstakt är därför särskilt viktig för att unga vuxna ska kunna ta del av de nybyggda bostäderna.

– När bostadsbyggandet nu ser ut att sjunka blir det inte bara de unga som får ta smällen – i förlängningen får det negativa effekter för hela samhällsekonomin. När färre unga har möjlighet att flytta till jobb eller utbildning bromsas tillväxten, säger Johan Nyhus.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden