Gå direkt till innehåll
Positivt att högkostnadsskyddet gäller alla elanvändare

Pressmeddelande -

Positivt att högkostnadsskyddet gäller alla elanvändare

Igår presenterade regeringen och Svenska kraftnät förslag till högkostnadsskydd för de med höga elpriser. Stödet gäller alla elanvändare med eget elnätsavtal i elområde 3 och 4. Modellen gör ingen skillnad på elanvändare oavsett om det är privatpersoner, företag eller föreningar. HSB ställer sig positiva till förslaget.

– För HSB är det viktigt att även boende i bostadsrättsföreningar får del av högkostnadsskyddet. Det framförde vi till Svenska Kraftnät i deras arbete med att ta fram en modell för stödet. Därför är det mycket positivt att stödet nu föreslås omfatta boende i alla upplåtelseformer, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Stödet föreslås betalas ut till de som haft ett medelpris för el över 75 öre/kWh under perioden oktober 2021 till september 2022.

– På kort sikt är det välkommet att det planeras ett stöd för de extraordinära elkostnaderna som har rått den senaste tiden. På längre sikt är givetvis stöd och incitament för investeringar i hållbara energieffektiviseringar som bidrar till klimatomställningen ett måste och att föredra framför generella konsumtionsstöd, kommenterar Johan Nyhus.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden