Gå direkt till innehåll
Foto: Sveriges Arkitekter 2023. Bild. Fr. v: Jessika Lundgren (vd, HSB Värmland), Henrik Sjöberg (Stadsarkitekt, Karlstads kommun), Anders Tallgren (Ordf, Stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun), Tobias Olsson (Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter)
Foto: Sveriges Arkitekter 2023. Bild. Fr. v: Jessika Lundgren (vd, HSB Värmland), Henrik Sjöberg (Stadsarkitekt, Karlstads kommun), Anders Tallgren (Ordf, Stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun), Tobias Olsson (Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter)

Pressmeddelande -

Priset för Årets Arkitekturkommun 2023 går till Karlstad

Den trefaldiga vinnaren Karlstad lyckas kamma hem priset för Årets Arkitekturkommun en fjärde gång och blir vinnaren för år 2023. Karlstad följs tätt av Borås på andraplats och Landskrona på tredje. Det visar en rapport som har tagits fram av Evimetrix på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.

När det kommer till att hantera bostadsförsörjning och se till att det som byggs har goda förutsättningar för att vara hållbart och attraktivt så är Karlstad, Borås och Landskrona bäst i Sverige.

- I 100 år har HSB arbetat med arkitektur och strävan efter det goda boendet. Arkitekturen speglar vår samtid, den är sammanvävd med vår vilja att skapa hållbara samhällen. Därför är vi särskilt glada att så många kommuner ser vikten av dessa värden och placerar så högt i rankningen av Årets Arkitekturkommun, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun lyfter kommuner som lyckas kombinera goda villkor för att utveckla arkitekturen tillsammans med att hantera bostadsförsörjningen och ambitioner om att minska klimatpåverkan.

- Vi är glada att för sjunde året i rad lyfta fram de kommuner som jobbar bäst med arkitekturen och samtidigt strävar efter att tillgodose bostadsbehovet och minska byggandets klimatpåverkan. Den bästa grogrunden för vackra och hållbara livsmiljöer finns i de kommuner som skapat ett gott samarbetsklimat med sina invånare, byggaktörer och arkitekter, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

  Karlstad vinner utmärkelsen Årets arkitekturkommun för fjärde gången i följd. Gapet mellan Karlstad och årets tvåa Borås är mindre än det var förra året. Karlstads framgång förklaras av ett gott omdöme från arkitektkåren samtidigt som Karlstad ligger bra till när det gäller byggtakt, rutiner och lagefterlevnad.

  I år har det skett en regional förändring jämfört med tidigare år då utmärkelsen delats ut. Antalet kommuner på topp 20 som kommer från Stockholms län har ökat och är nu fem stycken. Det gör att Stockholms län nu är det län/region som har flesta antal kommuner på topp 20. Skåne-Blekinge har under flera år varit den del av landet som haft bäst representation på topp 20. Antalet kommuner från de sydligaste länen har emellertid minskat något de senaste åren och i år är det bara fyra kommuner kvar på topp 20. Malmö är fortsatt den enda av de tre storstadskommunerna som når topp 20. Stockholm och Göteborg återfinns först på plats 27 respektive 28.

  Topp-tjugo-listan

  1. Karlstad
  2. Borås
  3. Landskrona
  4. Sundsvall
  5. Tyresö
  6. Lund
  7. Växjö
  8. Järfälla
  9. Örebro
  10. Helsingborg
  11. Gävle
  12. Karlskrona
  13. Eskilstuna
  14. Västerås
  15. Täby
  16. Malmö
  17. Botkyrka
  18. Uppsala
  19. Skellefteå
  20. Sollentuna

  KONTAKTPERSONER

  Elisabet Näslund, presschef Sveriges Arkitekter: elisabet.naslund@arkitekt.se, 076 136 77 33

  Kawa Zolfagary, pressekreterare HSB Riksförbund: kawa.zolfagary@hsb.se, 072-205 59 62

  Alf Brydolf-Berg, VD/konsult Evimetrix, alf.brydolf-berg@evimetrix.se, 076 – 833 85 85


  Se hela inslaget där vi besöker Karlstad för att dela ut priset:


  FAKTA

  Utmärkelsen Årets arkitekturkommun bygger på två olika komponenter. Den första är ett index som är skapat utifrån en enkätundersökning riktad till Sveriges arkitektkår. I enkätundersökningen har arkitekterna ombetts bedöma dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna och även arkitekturkompetensen i kommunen, hur kommunen arbetar för att utveckla arkitektoniska värden med mera. Den andra komponenten i utmärkelsen bygger på offentlig statistik. Här värderas landets kommuner utifrån förmågan att planera byggande ställt i relation till befolkningsutvecklingen, hur väl planerna realiseras men också hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, översiktsplanering med mera.

  Den offentliga statistiken är hämtad från SCB:s register rörande befolkning, boende och byggande. Vidare används uppgifter från Boverkets Bostadsmarknadsenkät för att studera hur kommunernas administrativa rutiner fungerar och hur de lever upp till olika lagkrav rörande planering, boende och byggande. Från 2020 och framåt har vi även inkluderat aspekter på kommunernas hållbarhetsarbete. Bedömningen av denna aspekt tar sin utgångspunkt i om den enskilda kommunen är medlem i föreningen Klimatkommunerna men också om kommunen ställer klimatkrav på byggmaterial i sina upphandlingar av byggprojekt.

  Genom att använda en kombination av både professionens syn på hur samarbetet och dialogen fungerar och olika mått på hur kommunernas faktiska arbete utifrån offentlig statistik får vi ett mångsidigt perspektiv på bostadsplanering, byggande och arkitektur i landets kommuner.

  Detta flerdimensionella perspektiv ger utmärkelsen Årets arkitekturkommun. Utmärkelsen delas ut i samarbete mellan HSB Riksförbund och Sveriges Arkitekter.

  Ämnen


  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  Kontakter

  Kawa Zolfagary

  Kawa Zolfagary

  Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62

  Presstjänst

  Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

  HSB Riksförbund

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  ca 677 000 medlemmar
  ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  ca 35 000 förtroendevalda
  24 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  HSB Riksförbund
  Box 8310
  104 20 Stockholm
  Sweden