Gå direkt till innehåll
Priset i mångfald och likabehandling avgjort

Pressmeddelande -

Priset i mångfald och likabehandling avgjort

HSB Göteborg var ett av de tre byggföretagen som valts ut att gå till final för Fastigopriset. Vi fick stolt ta emot ett hedersomnämnande för vårt föredömliga sätt att som arbetsgivare aktivt arbeta med mångfald- och likabehandlingsfrågor. Bostads AB Mimer, och Botkyrkabyggen var de andra två byggföretagen som valts ut där Bostads AB Mimer knep förstaplatsen.

- Det var otroligt smickrande att få vara med bland de tre mest ansedda byggföretagen i Sverige som arbetar med dessa frågor, sa Emma Hård, personalchef. Att det blev Bostads Mimer AB som tog hem förstapriset hade hon på känn.

- Vi är mycket glada över vårt fina omnämnande och Mimer var verkligen värda förstapriset. Bland byggföretagen går de i bräschen för arbetet med mångfaldsfrågor. Här ligger vi på HSB ännu i lä, vilket beror på att vi tyvärr inte har så många anställda med annan etnisk bakgrund än svensk, ännu, säger Emma Hård, och fortsätter;

- På HSB Göteborg arbetar vi med mångfald och likabehandling ur ett etiskt perspektiv, både för våra medarbetare och även för våra kunder och medlemmar. I de undersökningar vi gjort efter 2005, då vårt aktiva jämställdshetsarbete startade, klättrar resultatet stadigt uppåt, vilket är oerhört glädjande, säger Emma Hård.

Bakgrund:

Syftet med Fastigopriset, som delas ut en gång om året, är att synliggöra fastighetsbranschen och visa på att den är attraktiv att arbeta inom. Att belöna ett företag som på ett föredömligt sätt arbetat med mångfald och likabehandling ur ett arbetsgivarperspektiv.

Bedömningskriterierna för Fastigopriset låg i följande begrepp;


Mångfald och likabehandling
Tillämpning av kollektivavtal och samverkan
Lönebildning och lönesättning
Arbetsmiljöarbete
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Ledarskapsutveckling
Engagemang för företagets mål och verksamhetsutveckling

Vill du veta mer, kontakta

Emma Hård, personalchef HSB Göteborg
Telefon:031-85 93 45
E-post: emma.hard@gbg.hsb.se

Foto: Emma Hård, personalchef HSB Göteborg, Lars Göran Andersson, Vd HSB Göteborg. Foto: Jerry Malmberg

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare (semester 11 juli - 17 augusti) HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund (semester 11 juli-15 augusti) 070-5496404

Åke Johansson

Presskontakt pressansvarig 11 juli - 29 juli 070 - 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm