Gå direkt till innehåll
Regeringen behöver ta bredare grepp om bostadskrisen

Pressmeddelande -

Regeringen behöver ta bredare grepp om bostadskrisen

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Regeringen presenterar idag nya bostadsreformer. Möjligheten till rotavdrag minskar från dagens 50 procent av arbetskostnaden vid renovering till 30 procent. Ett investeringsstöd till små hyresrätter införs i kommuner med bostadsbrist. Staten ska även ge stöd till till kommuner som tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Regeringen föreslår dessutom stöd till energieffektivisering och renovering av hyresrätter. Och avslutningsvis föreslår regeringen ett stöd till nya äldreboenden och stöd till kommuner gällande satsningar inom kollektivtrafiken.

Det är bra att regeringen äntligen gör bostadspolitiska satsningar. Men med tanke på de utmaningar vi står inför borde regeringens grepp vara större och bredare. Bostadspolitiken fortsätter att vara ett lapptäcke. Regeringen satsar på små hyresrätter, men politiken bör vara generell och rikta sig till hela bostadsmarknaden, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

– HSB föreslog i förra veckan att en bred bostadskommission borde tillsättas för att ta fram en ny och långsiktig social bostadspolitik. I den bör representanter från partierna, byggbranschen, fastighetsägarna, bostadsrätterna och hyresgästerna ingå. Och kommissionen bör ledas av bostadsminister Mehmet Kaplan, säger Anders Lago.

En bred bostadskommission behöver bland annat studera hur kommunerna kan bedriva markpolitik för att stimulera vettiga bostäder till vettiga priser. Den bör även se över hela skattepaketet på bostäder: fastighetsskatt, flyttskatt, byggmoms, villkor för bosparande och stöd till bostäder för särskilda grupper. Och stödet till enskilda hushåll behöver utvecklas.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden