Gå direkt till innehåll
Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund
Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund

Pressmeddelande -

Stor andel kvinnor på toppositioner i HSB

Var tredje styrelseordförande och var fjärde vd inom HSB är kvinna. Det är en betydligt högre andel än i börsbolagen.

– Kvinnor ges möjlighet att leda inom HSB och jag är helt övertygad om att det gör att vi som organisation fattar bättre beslut. Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utvecklas är en självklarhet för den unga generationen – för att vara en attraktiv arbetsgivare bara måste vi vara bra på jämställdhet, säger Pernilla Bonde, vd HSB.

HSB har en stor andel kvinnor på ledande positioner. 35 procent av styrelseordförandena är kvinnor, att jämföra med 9 procent i börsbolagen. Motsvarande siffror på vd-nivå är 23 procent i HSB jämfört med 13 procent kvinnliga vd:ar i börsbolagen, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex.

Dessutom är HSBs ledningsgrupper jämställda, med en andel på 47 procent kvinnor. Det gäller även koncernledningsgruppen för HSBs nationella bolag, där hälften är kvinnor.

– Vi är på rätt väg, men vi har samtidigt mycket arbete kvar att göra. För att verkligen vara en inkluderande arbetsgivare som speglar samhällets sammansättning behöver vi se till många aspekter när vi rekryterar, där jämställdhet och mångfald är två, säger Pernilla Bonde.

Hon har tillsammans med sju andra näringslivstoppar nyligen ställt sig bakom ett handlingsprogram för mångfald med konkreta åtgärder för att öka mångfalden i organisationen och därmed stärka konkurrenskraften.

Andel kvinnliga vd:ar i HSB

Andel kvinnliga vd:ar i börsbolag

23 %

13%

Andel kvinnliga styrelseordföranden i HSB

Andel kvinnliga styrelseordföranden i börsbolag

35 %

9 %

Andel kvinnor i HSBs styrelser

Andel kvinnor i börsbolagens styrelser

42 %

35 %

Andel kvinnor i HSBs ledningsgrupper

Andel kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper

47 %

26 %

Källa: Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden