Gå direkt till innehåll
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Pressmeddelande -

Tuffare hållbarhetskrav på HSBs nyproduktion

HSB höjer hållbarhetsambitionen för all nyproduktion. Med hjälp av ett hållbarhetsindex med en tuff basnivå säkerställs att alla projekt går längre än vad certifieringar och lagstiftning kräver.

– Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är betydande och vi ska göra vad vi kan för att minska den, samtidigt som vi utvecklar det goda boendet. Vi tror att vi på HSB gör störst skillnad genom att ha en ambitiös basnivå för all nyproduktion, för att sedan successivt höja ambitionerna, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

HSBs nya hållbarhetsindex bygger på de åtta strategiska hållbarhetsmål som organisationen beslutade för nyproduktionen 2017. Alla nya bostäder ska från och med nu projekteras, värderas och följas upp enligt indexet och ambitionen är att alla minst ska nå basnivån inom de åtta hållbarhetsmålen.

Inkluderar fler hållbarhetsaspekter

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad har länge använts för hållbarhetsstyrning och kvalitetssäkring i HSBs nyproduktion och kommer att användas även framöver som en integrerad del av det mer omfattande hållbarhetsindexet.

– Nu utmanar vi oss själva ytterligare genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter för att möta människors förväntningar på möjligheten att leva och bo hållbart, säger Magnus Ulaner.

Installation av solceller, laddplatser för elbilar, beräkning av klimatpåverkan, grönytor som levererar biologisk mångfald och att inbyggda material miljöbedöms är några exempel på konkreta åtgärder som finns med på basnivån i HSBs hållbarhetsindex.

HSBs åtta mål för nyproduktion handlar om:

 • Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
 • Ekosystemtjänster och klimatanpassning
 • Hållbart resande
 • God innemiljö och sunda material
 • Socialt hållbart boende
 • Bidra till sysselsättning.
 • Effektiv hållbarhetsstyrning
 • Ansvar i leverantörsledet

Dessa ingår i HSBs strategi för hållbar tillväxt och bidrar till de svenska miljökvalitetsmålen och FN:s globala hållbarhetsmål.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 620 000 medlemmar
 • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden