Gå direkt till innehåll
Välkommet att amorteringskrav tas bort under coronakrisen

Pressmeddelande -

Välkommet att amorteringskrav tas bort under coronakrisen

Banker får möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget gäller till och med juni 2021. Det meddelade Finansinspektionen idag. 

– Det är ett mycket välkommet besked från Finansinspektionen. Vi har varit kritiska mot amorteringskraven under en längre tid, främst eftersom det skärpta amorteringskravet gjort det svårare för unga och unga familjer att hitta ett eget hem. Coronakrisen innebär stor ekonomisk osäkerhet och detta förslag är högst välbehövligt, särskilt på ett mänskligt plan, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Amorteringskrav infördes 2016
Regeringen införde ett första amorteringskrav i juni 2016. Det innebar att nya bolån måste amorteras med minst två procent per år, ner till 70 procent av bostadens värde. När lånet är på mellan 50 och 70 procent av bostadens värde blir amorteringskravet minst en procent per år. I mars 2018 infördes även av ett skärpt amorteringskrav. Det innebar att hushåll som har en låneskuld på över 4,5 gånger låntagarens inkomst före skatt ska amortera 1 procent ytterligare.

Bankerna beslutar om undantag
Men nu föreslår Finansinspektionen att bankerna får möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till den kraftiga nedgång i svensk ekonomi som följer av coronakrisen. Finansinspektionen meddelar samtidigt att det är upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll ska få undantag från amortering. Detta utifrån en bedömning om hushållets specifika situation och betalningsförmåga.

Gäller till sommaren 2021
Undantaget är till för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset på svenska bolånetagare och föreslås gälla till och med juni 2021. Då kommer Finansinspektionen att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort.

Förslaget kommer nu att skickas på remiss med sikte på att börja gälla den 14 april i år.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden