Gå direkt till innehåll
Välkommet initiativ från regeringen om bostadsbyggandet

Pressmeddelande -

Välkommet initiativ från regeringen om bostadsbyggandet

Idag presenterar regeringen initiativ till breda politiska samtal för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Mehmet Kaplan presterar tre övergripande reformområden för att åstadkomma detta: förenkla regelverken, öka byggkapaciteten, samt stärka finansieringen och öka rörligheten på bostadsmarknaden.

– Det är ett välkommet initiativ om breda bostadspolitiska samtal från regeringen. Det är helt avgörande att skapa överenskommelser som håller över flera mandatperioder för att lösa dagens brutala bostadskris. En bostadskris som påminner besvärande mycket om den situation vi hade för 100 år sedan, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

– Dagens besked om ett betydligt bredare grepp om bostadsfrågan är ett viktigt första steg. Ett steg som HSB och stora delar av bostads- och byggbranschen efterfrågat under en längre tid. Det här kan vara första steget mot en ny social bostadspolitik, säger Anders Lago.

Regeringen skriver att behovet av nya bostäder till år 2025 är över 700 000. Och att dagens takt på bostadsbyggandet inte räcker för klara det behovet.

– Om Sverige ska ha chans att dubblera byggtakten är det centralt att flera förslag får utrymme i samtalen. Fortsatt förenklade regelverk, bättre tillgång på mark och samarbete mellan staten och kommunerna är viktigt, likaså fler utbildningsplatser till byggbranschen. Det är avgörande att samtalen verkligen tar ett helhetsgrepp om bostadsfrågan. Vi behöver även betydligt bättre villkor för människors möjligheter att efterfråga bostäder genom att öka stödet till enskilda hushåll, exempelvis genom höjt bostadsbidrag och stöd till bosparande, säger Anders Lago.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden