Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Välkommet stöd för energieffektivisering av miljonprogrammen

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att man vill införa ett stöd till de fastighetsägare som i samband med en renovering satsar på åtgärder som ger en minskad energianvändning. Boverket och Energimyndigheten ska vara med i utformningen av stödet, som ska vara på 200 miljoner kronor 2015 och 500 miljoner kronor årligen kommande år.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) säger till Sveriges Radio att förslaget är ett steg närmare målet om ett energieffektivt samhälle och att det kommer att skapa jobb i områdena. 

- HSB har under många år drivit frågan om ett statligt stöd för energiåtgärder i bostadshus, så detta är ett välkommet förslag. Alla ska självklart ta ansvar men ska vi lyckas minska bostadssektorns klimatpåverkan krävs samarbete och samverkan, där även staten har en viktig roll. Jag vill också poängtera att det är viktigt att även bostadsrättsföreningar får möjlighet att ta del av det föreslagna stödet, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Inom HSB har vi sedan 2008 ett mål om att halvera våra koldioxidutsläpp och arbetar på olika sätt med att uppnå det, till exempel genom vår innovativa lösning HSB FTX. 

- Vi är självklart gärna med i utformningen av det stöd som nu föreslås, så att det på bästa sätt styr mot minskade koldioxidutsläpp, god innemiljö och ökad hållbarhet. Och vi delar gärna med oss av goda idéer och lösningar, säger Anders Lago.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden