Gå direkt till innehåll
Lars Höglund, vd på Butong och Charlie Granberg, street-art-konstnär, konstnärliga samarbetspartners till HSB Living Lab.
Lars Höglund, vd på Butong och Charlie Granberg, street-art-konstnär, konstnärliga samarbetspartners till HSB Living Lab.

Pressmeddelande -

Växtväggar blir levande grönt konstverk i HSBs hyllning till Uppsalaprofilen Normann Bröndbo

På HSB brf Normanns fasad i Uppsala skapas en världsunik muralmålning med växter. Det levande konstverket är en hyllning till Uppsalaprofilen Normann Bröndbo. Väggmålningen, som är unikt i sitt slag, har fått namnet Reclaim Everything och är skapat av konstnären Charlie Granberg i samarbete med HSB Living Lab och Butong.

Ett levande konstverk i bostadsområdet? För de boende i Norra Luthagen, Uppsala, blir det nu verklighet. På långsidan av miljöhuset i bostadsrättsföreningen HSB brf Normann skapas nu ett stort konstverk med förstärkta partier av levande växter och grönska. Att skapa gröna levande fasader har många fördelar – de bidrar till ökad biologisk mångfald, binder koldioxid och är ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen. Att dessutom kombinera det med konst adderar ytterligare en positiv aspekt.

– Det här är ett nytt sätt för HSB att jobba med konstnärlig gestaltning. Syftet är att stärka platsens identitet, öka trivseln och hjälpa till att öka städernas grönytefaktor, säger Emma Sarin, chef Utveckling och Hållbarhet på HSB ProjektPartner.

En växande hyllning till Normann Bröndbo
Konstverkets motiv och bostadsrättsföreningens namn anspelar på företagaren och Uppsalaprofilen Normann Bröndbo, som flydde från Norge under andra världskriget och grundade Bröndbos Kranbilar med säte i Norra Luthagen.

Det är street art-konstnären Charlie Granberg som fått uppdraget att skapa en muralmålning med växter specifikt för brf Normann. Förhoppningen är att konstverket Reclaim Everything ska bidra till en värdefull utomhusmiljö i brf Normann – och inspirera till känslor, tankar och gemenskap för de som bor här.

– Idén är att det är en liten flicka som går över en skrothög med en vattenkanna. Det är växter planterade i skrothögen så när det börjar växa döljs skrotet av grönska. Jag tycker det passar bra på ett miljöhus där alla hjälps åt att återvinna avfall, och så finns det en tydlig referens även till Normann Bröndbo och brf:ens namn, säger konstnären Charlie Granberg.

Bakgrunden till satsningen är ett samarbete mellan HSB Living Lab, konstnären Charlie Granberg och företaget Butong, Nordens ledande leverantör av gröna fasader. Konceptet med grönskande konstväggar har tidigare testats i forskningsarenan HSB Living Lab på Chalmersområdet i Göteborg med gott resultat.

– En av utmaningarna med växtväggar i vårt klimat är att vi har långa vintrar när det inte växer så mycket. Fördelen med den här typen av vägg är att de inte alltid behöver vara täckta av växter för att vara snygga. Förutom de rent estetiska värdena har vi alla de positiva effekterna på miljö och klimat som grönska skapar, säger Lars Höglund, vd på Butong.

Ända sedan HSB bildades för över 100 år sedan, har HSB-hus över hela Sverige utsmyckats med mängder av konstverk. Tanken är att människor ska kunna se konst i vardagen, på väg till jobbet eller på promenaden, eftersom det gör platsen och livet rikare och bidrar till glädje och gemenskap. HSB lägger alltid en summa av produktionskostnaden i nybyggnadsprojekten på konstnärlig utsmyckning. Det ses som ett klokt sätt att återinvestera i det område där man verkar.

För mer info, kontakta:
Emma Sarin, Chef Utveckling och hållbarhet på HSB ProjektPartner/projektchef HSB Living Lab.
emma.sarin@hsb.se

+46 10-442 03 44

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden