Gå direkt till innehåll
Påve Benedikt XVI brukade träffa alla nyblivna kardinaler, så även kardinal Arborelius i juni 2017.  Foto: Vatican Media
Påve Benedikt XVI brukade träffa alla nyblivna kardinaler, så även kardinal Arborelius i juni 2017. Foto: Vatican Media

Pressmeddelande -

Katolska kyrkans tidigare påve har avlidit

Den förre påven, Benedikt XVI, har avlidit meddelar Vatikanen. Katolska kyrkans biskop i Sverige, kardinal Anders Arborelius, är tagen av beskedet:

”Vår kyrkas tidigare andlige ledare har gått bort. Det väcker förstämning hos oss alla. Påve Benedikt kommer att gå till historien som den påve som avsade sig påveämbetet och trädde tillbaka. Just denna ödmjukhet var så typisk för honom. Varje gång jag fick förmånen att möta honom slog det mig att jag sällan mött en så ödmjuk och saktmodig människa. Hans värme och stilla utstrålning gjorde honom respekterad bland katolikerna.

Sällan har en påve blivit så missförstådd och misstolkad av media som Benedikt, som ofta beskrevs som hänsynslös och okänslig. Samtidigt var han en av vår samtids intellektuellt mest öppna och djupsinniga teologer. Inte minst i sina Jesus-böcker har han på ett unikt sätt betonat hur djupa rötter kristendomen har i Israels tro. Vi sörjer påve Benedikt och minns honom med stor tacksamhet.”

De katolska församlingarna i Sverige hålls öppna i möjligaste mån och requiemmässa för Benedikt XVI firas under de kommande dagarna. Kardinal Arborelius kommer att fira requiemmässa i S:t Eriks katolska domkyrka. Tid meddelas senare.

Benedikt som påve emeritus

Den 11 februari 2013 meddelades officiellt att påve Benedikt skulle avgå som påve, vilket han gjorde den 28 februari samma år. Detta var första gången sedan 1294, då Celestinus V abdikerade, som en påve avgick frivilligt. Benedikt uppgav bristande krafter på grund av sin ålder som en anledning till avgången och att han hade tagit beslutet för kyrkans bästa.

Efter sin avgång har han bott i klostret ”Mater Ecclesiae” i Vatikanens trädgårdar där han har ägnat sin tid åt bön, musik, studier och läsning.

Han har regelbundet tagit emot besök av påve Franciskus som också har gjort det till en tradition att hälsa på den tidigare påven tillsammans med nyblivna kardinaler. Så var även fallet efter kardinal Arborelius utnämning i juni 2017.

Påve emeritus Benedikt XVI blev 95 år.

Ämnen

Kategorier


Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar spridda över hela landet.

Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 128 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor.

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

Stiftet har 90-konto. Läs mer på www.katolskakyrkan.se

Kontakter

Kristina Hellner

Kristina Hellner

Presskontakt Kommunikationschef 070-292 32 93
Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg

Presskontakt Kommunikatör 070-308 86 36

Relaterat innehåll

Katolska kyrkan i Sverige

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 130 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är mycket större; omkring 200 000 personer.

Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk.

Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som är verksamma inom arbetsområdena "Samhälle och liv", "Dialog och enhet" samt "Trosförmedling och liturgi". Stiftet har också ett eget bokförlag: Veritas Förlag.

Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - har 90-konto: BG 900-4680.

Stockholms katolska stift - katolska kyrkan i Sverige
Götgatan 68
118 26 Stockholm
Sverige