Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets Julklapp 2008 är en upplevelse

Årets stora konsumtionshögtid står inför dörren och det är åter dags för HUI att utse Årets Julklapp. Konsumenterna söker en innehållsrik fritid och i detaljhandeln säljs allt mer paketerade tjänster. Årets Julklapp 2008 är därför en upplevelse.

Konjunkturförsvagningen till trots, så är ändå julhandeln detaljhandelns höjdpunkt. Julhandeln väntas slå rekord i år igen och detaljhandelsomsättningen får därmed chansen att spränga 60 miljardersvallen och landa på 61 miljarder kronor. Ökningen på 2,5 procent är blygsam och det är tydligt att detaljhandeln nu har växlat ned till en långsammare tillväxtbana efter några år med exceptionell tillväxt.I år utser Handelns Utredningsinstitut, HUI, Årets Julklapp för tjugoförsta året i rad. För att erhålla titeln ska en produkt uppfylla ett eller flera av följande tre kriterier:

- Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ettnyväckt intresse under året.

- Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.

- Produkten skall representera den tid vi lever i.

Upplevelseaktörerna har under de senaste åren tagit steget in i detaljhandeln och framgången har varit ett faktum. Försäljningen har mångdubblats under 2007 och utvecklingen har fortsatt under 2008. Hushållens konsumtion av tjänster har ökat under senare år. Upplevelseaktörerna har tagit fasta på denna trend och lyckats med att förpacka sina tjänster i ett snyggt format möjligt att sälja i detaljhandeln.

Upplevelser i en ask speglar på ett träffsäkert sätt den tid vi lever i då konsumenterna i allt större utsträckning söker efter produkter som hjälper dem att få en innehållsrik fritid.

Decemberförsäljning för 61 miljarder

Försäljningen i detaljhandeln beräknas i december månad att uppgå till 61 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 2,5 procent jämfört med december 2007 och en betydligt långsammare tillväxttakt än vi har vant oss vid under några år. Med årets prognos kommer decemberförsäljningen att för första gången överstiga 60 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor mer jämfört med snittet för övriga månader under året. I genomsnitt kommer varje svensk att köpa varor i handeln för 6 600 kronor, vilket är nästan 1 500 kronor mer än övriga månader under året.

Under 2008 har detaljhandeln växlat ned till en långsammare tillväxttakt. Bakgrunden är den svaga konjunkturen som sätter spår även i detaljhandeln. Den höga inflationen tillsammans med en hög ränta urholkar hushållens köpkraft samtidigt som oron för att bostadsmarknaden ska försvagas ytterligare har ökat. Det råder även en större oro för arbetslöshet, antalet varsel har ökat under den senaste tiden. Allt detta bidrar till att hushållen är mer försiktiga och håller hårdare i sina plånböcker.

För mer information

För frågor om Årets Julhandelsprognos kontakta Jessica Lindblom. För frågor om Årets Julklapp kontakta Emma Hernell. Mer information om Årets Julklapp finner du på www.aretsjulklapp.se

Jessica Lindblom

jessica.lindblom@hui.se

08-762 72 85

073-255 72 85

 

Emma Hernell

emma.hernell@hui.se

08-762 72 95

0730-58 72 95

Ämnen


HUI Research erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Vi kan konsumtionslandskapet

Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag.

Vi har i 50 år varit skickliga på att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig och gillar att kreera framtida affärsmodeller för handel, köpcentrum och destinationer.

HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av kunskap. Vi inspirerar dig med föredrag, utmanar dig i workshops, tar fram underlag för beslut, processleder din förändring och är din samarbetsparter på vägen till din nya affär.

HUI Research
103 29 Stockholm
Sverige