Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den växande fikakulturen viktig för servicehandeln

Den växande fikakulturen viktig för servicehandeln
Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2008

Servicehandelsindex för tredje kvartalet visar att servicehandeln har en fortsatt positiv tillväxttakt. Under tredje kvartalet 2008 växte omsättningen med 3,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2007. I jämförelse med andra kvartalet 2008 är tillväxten 0,5 procentenheter högre. Däremot skiljer sig tillväxten mellan servicehandelns olika delbranscher, caféerna är servicehandelns stora vinnare. Servicehandelns positiva tillväxttakt syns emellertid inte i handlarnas syn på utvecklingen framöver. Den senaste tidens finansiella oro avspeglas tydligt i handlarnas framtidstro, som har sjunkit betydligt i jämförelse med mätningen föregående kvartal.


Svensk Servicehandel & Fast Food kommenterar resultatet:
De senaste månaderna har präglats av oro för hur den globala finansiella krisen kommer att utvecklas och vilken effekt den kommer att ha på svensk ekonomi. Oron för framtiden avspeglas i handlarnas framtidstro som sjunker betydligt i detta kvartals mätning. Omsättningsmätningen visar dock att servicehandeln har en fortsatt positiv tillväxt. Att servicehandeln har ett erbjudande som ligger helt rätt i tiden är det ingen tvekan om. Det visar inte minst den starka tillväxttakten inom cafénäringen. Att köpa en espresso efter lunchen eller träffa vännerna över en kaffe latte har idag blivit en del av den svenska fikakulturen, säger Bengt Hedlund, VD Svensk Servicehandel & Fast Food.

 

 

Ämnen


HUI Research erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Vi kan konsumtionslandskapet

Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag.

Vi har i 50 år varit skickliga på att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig och gillar att kreera framtida affärsmodeller för handel, köpcentrum och destinationer.

HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av kunskap. Vi inspirerar dig med föredrag, utmanar dig i workshops, tar fram underlag för beslut, processleder din förändring och är din samarbetsparter på vägen till din nya affär.

HUI Research
103 29 Stockholm
Sverige