Skip to main content

Detaljhandeln i Värmlands län omsätter 22,5 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2020 11:00 CEST

Detaljhandeln i Värmlands län

  • Detaljhandeln i Värmlands län omsatte 22,5 miljarder kronor under år 2019. Jämfört med år 2018 ökade omsättningen i länet med 4 procent.
  • Störst omsättning i detaljhandeln i Värmlands år 2019 hade Karlstad med 9,1 miljarder kronor, Eda med 3,5 miljarder kronor och Årjäng med 2 miljarder kronor.
  • Starkast utveckling i detaljhandeln i Värmlands län år 2018/2019 hade Årjäng med en tillväxt om 7 procent, vilket motsvarar en ökning med 130,2 miljoner kronor. 

Urval av händelser i detaljhandeln under året

Lidl vid Östra Infarten utökade under hösten 2019 butiken med 200 kvadratmeter. Samtidigt planerar Lidl att öppna en ny butik i Töckfors och ansökte i mars 2020 om marklov. ICA Spara i Vaxnås stängde under 2018 sin butik och flyttade till Fanfaren i Karlstad. ICA Fanfaren hade sedan en nyöppning under mars 2020. Willys öppnade en ny butik i Bryggudden i Karlstad i februari 2020.

I september 2019 etablerade sig Rusta i Säffle och två månader därefter öppnade Dollarstore i Hagfors. Intill Dollarstore öppnade även Jysk under maj månad 2020. Dollarstore öppnade dessutom en butik med en affärsyta på 2 700 kvadratmeter i Nolgård i Hammarö i augusti 2019. Under samma period öppnade KungSängen en butik i Bergvik Köpcenter i Karlstad. Polarn O. Pyret stängde sin butik i centrala Karlstad i april 2020. 

Detaljhandeln i Sverige

Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 692 miljarder kronor under år 2019, vilket innebar en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2018. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige utgjordes år 2019 till 89 procent av butiksbunden handel och till 11 procent av e-handel.

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se.

För ytterligare information och kommentarer:

Erik Bergh, Analytiker, HUI Research, 070–223 76 26, erik.bergh@hui.se

Per Andersson, Analytiker, HUI Research, 070-320 09 14, per.andersson@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI:s hemsida är www.hui.se. Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Ett led i detta är finansiering av forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen, samt öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik. Handelsrådets hemsida är www.handelsradet.nu.