Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HUI Research satsar på handel och turism

Ett nytt bolag HUI Research har bildats sedan Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens utredningsinstitut (TUI) har gått samman. Unikt med det nya bolaget är att det samlar forskning och konsultverksamhet samt handels- och turismkunskap under ett tak.

Större nytta för kunderna
Fel beslut kostar pengar. Kvalificerade beslutsunderlag blir allt viktigare på en marknad med hårdnande konkurrens. Fler och fler inser dessutom vikten av att se handel och turism som nära sammanlänkade. Att så är fallet märks inte minst genom shoppingturismens starka utveckling. Turisterna står för 13 procent av den totala detaljhandeln i Sverige och andelen är växande. Via forskningsbaserad konsultverksamhet och akademisk forskning med branschnytta kan HUI Research hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att fatta bättre beslut för att nå framgång i sina verksamheter.


− Varken turism eller handel är isolerade företeelser och allt fler agerar utifrån det. Behovet av rådgivning är dock stort och via det nya bolaget kan vi erbjuda en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn, säger Lena Larsson, VD för HUI Research AB.

HUI Research ägs av Svensk Handel och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare.

För mer information

Lena Larsson, VD
lena.larsson@hui.se, 08-762 72 89, 070-686 72 89

HUI Research
HUI bildades redan 1968 och har idag en stark position inom konsumtionsrelaterade frågor med fokus på handel. TUI grundades 2002 och fokuserar på turismrelaterade frågor. Kunderna återfinns bland kommuner och myndigheter likväl som bland detaljhandelsföretag, fastighetsägare och turismorganisationer. Branschorganisationerna Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) är gemensamma ägare av det nya bolaget med namnet HUI Research AB. Bolaget har verksamhet i Stockholm och Göteborg och bedriver både konsult- och forskningsverksamhet.

Ämnen


HUI Research erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se