Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Optimismen inom Servicehandeln rekordhög

Svensk servicehandel fortsätter att gå starkt under inledningen av 2010. Genomsnittlig tillväxttakt i Servicehandeln under första kvartalet 2010 uppgår till totalt 2,6 procent. Servicehandeln är en heterogen bransch och tillväxten skiljer sig åt mellan de olika segmenten.

 

Under första kvartalet 2010 uppvisar cafésegmentet starkast tillväxt. Den positiva trend som cafékulturen uppvisat under de senaste åren visar därmed inga tecken på att avta under 2010. Även Fast Food fortsätter att utvecklas starkt från redan höga tillväxttal under 2009, medan Spel & Tobak och Minilivs uppvisar negativa tillväxttal första kvartalet 2010. För segmentet Minilivs är det tredje kvartalet i rad med negativ omsättningstillväxt. Trafikbutikerna växer med nästan tre procent, vilket är den högsta omsättningstillväxten i segmentet sedan Servicehandelsindex startade i första kvartalet 2008. Sett till hela branschen är omsättningsutvecklingen första kvartalet 2010 den högsta sedan tredje kvartalet 2008. Detta avspeglas i servicehandlarnas optimism, som i första kvartalet 2010 når nya rekordnivåer.

 

Trots höga jämförelsetal under 2008 och 2009 fortsätter Cafésegmentet att uppvisa mycket höga tillväxttal. Cafésegmentet växte med nära åtta procent under första kvartalet. Även Fast Food-segmentet uppvisar en positiv trend med hög omsättningsutveckling, cirka fem procent, under första kvartalet 2010. Trafikbutikernas omsättning växte under första kvartalet med 2,9 procent, vilket är den bästa omsättningsutvecklingen i segmentet sedan mätningarna inleddes i första kvartalet 2008.

-Servicehandeln har fått en positiv start på 2010. Utvecklingen inom Café- och Fast Food-branscherna är imponerande med tanke på hur starkt dessa branscher utvecklades under fjolåret, säger Bengt Hedlund, VD Svensk Servicehandel & Fast Food.

 

Spel & Tobakssegmentet minskar med 1,3 procent. Minilivs-segmentet fortsätter att ha det tungt med negativ omsättningsutveckling för tredje kvartalet i rad. Under första kvartalet 2010 minskade omsättningen med en procent.

-Minilivs fortsätter, precis som under stora delar av 2009, att ha det tufft med fallande omsättningsutveckling. De mindre aktörerna på dagligvarumarknaden kämpar med små marginaler och måste hitta rätt varumix för att locka konsumenter, kommenterar Bengt Hedlund.

 

 

Mer finns att läsa i Servicehandelsindex kvartal 1 2010.

__________________________________________________________________________________

För eventuella frågor eller intervjuer kontakta:

Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food tel. 08-505 970 31, 070 862 2191

Ämnen

Vi kan konsumtionslandskapet

Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag.

Vi har i 50 år varit skickliga på att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig och gillar att kreera framtida affärsmodeller för handel, köpcentrum och destinationer.

HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av kunskap. Vi inspirerar dig med föredrag, utmanar dig i workshops, tar fram underlag för beslut, processleder din förändring och är din samarbetsparter på vägen till din nya affär.

HUI Research
103 29 Stockholm
Sverige