Skip to main content

Tillväxt för byggmaterialhandeln under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2019 15:00 CEST

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,8 procent under det andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. En effekt av att påsken flyttade från andra till första kvartalet jämfört med förra året bidrog positivt till första kvartalet och negativt till det andra. Totalt landade den ackumulerade tillväxten för första halvåret på 4,2 procent.

Västra Sverige var, liksom under det första kvartalet, den region som växte starkast under perioden. ”Skivmaterial”, ”Tryckimpregnerat virke” och ”Trävaror” var de tre kategorier som bidrog mest till branschens tillväxt. Dessa tre produktkategorier står för en femtedel av branschens omsättning men för drygt en tredjedel av tillväxten under det andra kvartalet.

Branschen gläds åt att försäljningstillväxten fortsatte under det andra kvartalet, även om maj och juni som är viktiga försäljningsmånader hade en något svagare utveckling, säger Monica Björk VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Byggmaterialhandeln fortsätter att gynnas av det ekonomiskt gynnsamma läget. Hushållens renoveringar, ombyggnationer och andra ROT-projekt går exempelvis på högvarv, vilket är positivt för branschen.

Tabell. Produktkategorier efter störst bidrag till branschens tillväxt, Q2 2019, löpande priser (förra kvartalets position inom parentes)

Produktkategori
1. Skivmaterial
2. Tryckimpregnerat virke
3. Trävaror
4. Armering, stål och metallvaror (5)
5. Hållfasthetssorterat virke (4)

Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:
Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:
Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se


Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Bifogade filer

PDF-dokument