Gå direkt till innehåll
Globalt e-handelsavtal centralt för återhämtningen efter coronakrisen

Nyhet -

Globalt e-handelsavtal centralt för återhämtningen efter coronakrisen

För att på allvar kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig måste de deltagande länderna i WTO:s plurilaterala e-handelsförhandlingar arbeta för att sluta ett ambitiöst avtal senast till nästa ministermöte. Det är budskapet från ICC:s arbetsgrupp för e-handel, som följer förhandlingarna nära.

Fragmenterade regler, hot om tullar som begränsar dataflöden och krångliga krav är bara några delar som hindrar en effektiv övergång till digital ekonomi globalt. Samtidigt har vi det senaste året sett de enorma möjligheter som digitaliseringen fört med sig genom videomöten, e-handel och kontaktlösa betalningar – och mycket mer.

Digitaliseringen kommer att spela en ännu viktigare roll för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin. För att företag ska kunna använda den fulla potentialen av digitaliseringen måste det dock finnas pålitliga ramverk, och ICC har därför identifierat fem områden som bör utgöra en miniminivå för ett framtida avtal.

Läs mer i A High Standard Outcome to Power the Post-Covid Economy

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige