Gå direkt till innehåll
ICC öppnar kontor i Genève

Nyhet -

ICC öppnar kontor i Genève

Som ett led i att stärka ICCs roll på den globala arenan etablerar organisationen nu ett kontor i Genève. Kontoret kommer att ledas av Crispin Conroy, australisk diplomat som senast kommer från rollen som investeringsrådgivare i Italien.

Med 25 års erfarenhet av att arbeta inom diplomati och handelsrelationer, kommer Crispin Conroys kompetens att bidra till att stärka ICCs närvaro i internationella sammanhang. Inom det multilaterala systemet har Crispin, bland annat, arbetat med frågor som humanitär lag, internationell miljölagstiftning, internationell handelsrätt, samt internationell sjörätt.

Crispin Conroy:

ICC har en lång historia av att bidra till det multilaterala handelssystemet, och av att främja internationellt samarbete i stort. Jag ser fram emot att arbeta med de olika typer av organisationer som finns i Genève, såväl internationella organisationer, som lokala och multinationella företag, regeringsrepresentanter, och civilsamhälle.

Näringslivet har en viktig roll att spela i att identifiera och hitta lösningar till många av de globala utmaningar vi möter idag. Därför är jag mycket glad att representera näringslivets världsorganisation, ICC, i en av världens ledande multilaterala knutpunkter.

Ämnen

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige