Gå direkt till innehåll
​ICCs huvudbudskap under COP25: vi behöver snabbare och mer långtgående klimatåtgärder!

Nyhet -

​ICCs huvudbudskap under COP25: vi behöver snabbare och mer långtgående klimatåtgärder!

FN:s klimatkonferens, COP25, är i full gång och Internationella Handelskammaren (ICC) är på plats i egenskap av näringslivets focal point. För svensk del har ICC:s möjlighet att ackreditera deltagare inneburit att en bred representation av svenska företag är på plats i Madrid.

Som focal point ansvarar ICC för att koordinera och föra fram företagens perspektiv i klimatförhandlingarna. Bland önskemålen finns tydligare och snabbare åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader och för att nå en inkluderande och hållbar framtid med nollutsläpp. Att förhandlarna når ett beslut om implementering av Artikel 6, som berör handel med utsläppsrätter, är en annan nyckelfråga för näringslivet.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:

– ICC:s medlemmar, företagen, är innovatörerna och problemlösarna som världen behöver om vi ska lyckas möta dagens utmaningar. För att företagen ska kunna höja sina klimatambitioner behöver de tydliga signaler från politikerna. Därför är en av våra viktigaste prioriteringar i år implementeringen av Artikel 6.

Paul Polman, ICCs globala ordförande:

– ICC kommer att fortsätta spela en avgörande roll i att hitta möjligheter för regeringar och näringsliv att tillsammans skapa en gemensam agenda av lösningar och åtgärder som kan skapa en hållbar framtid för alla.

Emma Nordin, bevakar för ICC Sveriges del utvecklingen i Madrid och håller våra medlemsföretag uppdaterade. För mer information, kontakta emma.nordin@icc.se

Vår hemsida, www.icc.se, kommer att uppdateras löpande.

Ämnen


I 100 år har Internationella Handelskammaren (ICC) arbetat för att främja öppenhet och frihandel. ICC bildades efter Första världskrigets slut 1919 av de s.k. Merchants for Peace, en grupp handelsmän som agerade i övertygelsen att starkare kommersiella relationer över landsgränser skulle minska risken för krig och väpnade konflikter.

Idag är ICC världens största näringslivsorganisation, med verksamhet i över 100 länder. Organisationen utgör näringslivets röst på den globala arenan, bland annat i FN och WTO. ICC arbetar med tvistlösning genom en av världens största skiljedomstolar, ICC Court of Arbitration. ICC arbetar även för att underlätta internationell handel genom att utveckla verktyg för företags självreglering. Ett av de mest kända är ICC:s Regler för etik i reklam och marknadskommunikation, som i Sverige används av Reklamombudsmannen i deras granskningar.

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

Relaterat material