Gå direkt till innehåll
​ICCs huvudbudskap under COP25: vi behöver snabbare och mer långtgående klimatåtgärder!

Nyhet -

​ICCs huvudbudskap under COP25: vi behöver snabbare och mer långtgående klimatåtgärder!

FN:s klimatkonferens, COP25, är i full gång och Internationella Handelskammaren (ICC) är på plats i egenskap av näringslivets focal point. För svensk del har ICC:s möjlighet att ackreditera deltagare inneburit att en bred representation av svenska företag är på plats i Madrid.

Som focal point ansvarar ICC för att koordinera och föra fram företagens perspektiv i klimatförhandlingarna. Bland önskemålen finns tydligare och snabbare åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader och för att nå en inkluderande och hållbar framtid med nollutsläpp. Att förhandlarna når ett beslut om implementering av Artikel 6, som berör handel med utsläppsrätter, är en annan nyckelfråga för näringslivet.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:

– ICC:s medlemmar, företagen, är innovatörerna och problemlösarna som världen behöver om vi ska lyckas möta dagens utmaningar. För att företagen ska kunna höja sina klimatambitioner behöver de tydliga signaler från politikerna. Därför är en av våra viktigaste prioriteringar i år implementeringen av Artikel 6.

Paul Polman, ICCs globala ordförande:

– ICC kommer att fortsätta spela en avgörande roll i att hitta möjligheter för regeringar och näringsliv att tillsammans skapa en gemensam agenda av lösningar och åtgärder som kan skapa en hållbar framtid för alla.

Emma Nordin, bevakar för ICC Sveriges del utvecklingen i Madrid och håller våra medlemsföretag uppdaterade. För mer information, kontakta emma.nordin@icc.se

Vår hemsida, www.icc.se, kommer att uppdateras löpande.

Ämnen

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige