Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt ordförandeskap i ICC Sveriges kommitté Digital Ekonomi

ICC Sverige presenterar idag Sara Övreby, Governmental Affairs & Public Policy Manager, Google, och Axel Tandberg, Senior Advisor, Legal Works, som ny ordförande respektive vice ordförande i kommittén Digital Ekonomi.

Tillsammans kommer Sara och Axel att arbeta för att stärka ICC Sveriges roll i internationella diskussioner om digitalisering, bland annat genom ICC:s globala kommission Digital Economy.

Digitaliseringen har på kort tid ritat om kartan för internationell handel och kopplat samman världen på tidigare oanade sätt. Samtidigt har de globala reglerna inte hållit jämn takt med utvecklingen. Idag sätter förlegade regelverk käppar i hjulen för digitaliseringen och hindrar utvecklingen av den digitala ekonomin. Internationella Handelskammaren arbetar därför för att uppdatera de globala spelreglerna och underlätta digitalisering, digital handel och gränsöverskridande dataflöden.

Kommittén Digital Ekonomi utgörs av representanter för ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Aktuella frågor är bland annat möjligheten att föra data över landsgränser och WTO:s pågående plurilaterala förhandlingar om e-handelsregler. Även cybersäkerhet och artificiell intelligens är centrala för kommittén.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige