Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt ordförandeskap i ICC Sveriges skattekommitté

I samband med dagens möte i ICC Sveriges skattekommitté introducerades Yvonne Bertlin, CFO AstraZeneca, och Karin Attorps, Tax Partner, EY, som ny ordförande respektive vice ordförande.

Tillsammans kommer Yvonne och Karin att bidra till att stärka kommittén och till att ICC Sveriges medlemmar har en stark röst i internationella diskussioner om utvecklingen på skatteområdet.

ICC:s arbete inom skattefrågor grundar sig i att internationell handel, investeringar och skattelagstiftning i dagens globaliserade värld är tätt sammanlänkade frågor. Nationella skattelagstiftningar och -regler styrs alltmer av utvecklingen på det internationella planet och har direkt bäring på internationell affärsverksamhet, var företag gör affärer och väljer att investera. Fragmenterade regelverk utgör betydande handels- och investeringshinder, försvårar marknadstillträden och ökar risken för dubbelbeskattning. För att underlätta internationell handel behövs ett förutsebart internationellt skattesystem som bygger på harmoniserade och transparenta beskattningsprinciper och som minskar företags administrativa börda.

I skattekommittén ingår experter som representerar ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar snarare än hindrar internationella affärer och har därför sitt engagemang riktat mot internationella frågor och globala skattetrender.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige