Gå direkt till innehåll
​Högre krav på företags hållbarhetskommunikation ska stärka konsumentförtroende

Pressmeddelande -

​Högre krav på företags hållbarhetskommunikation ska stärka konsumentförtroende

Nu uppdateras riktlinjerna för ansvarsfull marknadsföring inom områdena alkohol, livsmedel och dryck, samt hållbarhet. Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation är ledande praxis för bedömning om företags marknadsföring sker ärligt och ansvarsfullt. De nya riktlinjerna har anpassats för att bättre följa utvecklingen på marknadsföringsområdet, med nya aktörer och ny teknik.

Helén Waxberg, ordförande Svenska ICC:s Marknadsföringskommitté:

Genom att utgöra en etisk standard för näringslivet har ICC:s Marknadsföringskod sedan 1937 bidragit till ett sunt marknadsföringsklimat och stärkt konsumentförtroende. När vi nu uppdaterar riktlinjerna för marknadsföring av livsmedel, dryck, alkohol och hållbarhet är det ett led i att verka för ett fortsatt stort förtroende mellan konsumenter och företag, även i ett alltmer komplext reklam- och kommunikationslandskap.

De nya riktlinjerna betonar särskilt att ansvaret gäller marknadsföring på alla plattformar och för alla aktörer. Aktörer så som influencers, bloggare, vloggare, affiliate-nätverk och ad tech-bolag, m.fl. täcks nu in på ett tydligare sätt.

För marknadsföring inom livsmedel och dryck gäller striktare principer, inte minst att särskilt ansvarstagande görs vid marknadsföring till barn och ungdomar. Särskilt poängteras att marknadskommunikation aldrig får underminera vikten av en hälsosam livsstil.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:

Genom att utgöra en standard som sträcker sig över alla sektorer och företagsstorlekar bidrar vårt regelverk till konkurrens på lika villkor och minimerar behovet av tungrodd lagstiftning.

Riktlinjerna ger även vägledning i hur företag underbygger och paketerar sina hållbarhetspåståenden för att säkerställa att de sker på ett öppet, ärligt och ansvarsfullt sätt.

Möjligheten för företag att tillhandahålla pålitlig information om miljö- och klimatarbete kan förbättra kvaliteten genom hela produktionskedjan, från produktion till paketering, och accelerera miljöarbetet då konsumenter kan göra informerade produktval. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I 100 år har Internationella Handelskammaren (ICC) arbetat för att främja öppenhet och frihandel. ICC bildades efter Första världskrigets slut 1919 av de s.k. Merchants for Peace, en grupp handelsmän som agerade i övertygelsen att starkare kommersiella relationer över landsgränser skulle minska risken för krig och väpnade konflikter.

Idag är ICC världens största näringslivsorganisation, med verksamhet i över 100 länder. Organisationen utgör näringslivets röst på den globala arenan, bland annat i FN och WTO. ICC arbetar även för att underlätta internationell handel genom att utveckla verktyg för företags självreglering. Ett av de mest kända är ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, som i Sverige används av Reklamombudsmannen i deras granskningar.

Kontakter

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878
Susanna Zeko

Susanna Zeko

Generalsekreterare

Relaterat innehåll

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige