Gå direkt till innehåll
SME Climate Hub lanseras idag: Nytt initiativ stödjer små och medelstora företag att kraftigt minska koldioxidutsläppen och öka konkurrenskraften

Pressmeddelande -

SME Climate Hub lanseras idag: Nytt initiativ stödjer små och medelstora företag att kraftigt minska koldioxidutsläppen och öka konkurrenskraften

NEW YORK CLIMATE WEEK: (21 september 2020) Idag under New York Climate Week lanseras SME Climate Hub, en ny plattform, som riktar sig till små och medelstora företag, och som ska hjälpa dem att snabbt begränsa sina koldioxidutsläpp.

Internationella Handelskammaren (ICC), Exponential Roadmap Initiative, the We Mean Business coalition och FN:s ”Race to Zero-kampanj”, står bakom initiativet.

SME Climate Hub möjliggörs även av We Mean Business coalitions partnerskap med Amazon.

SME Climate Hub kommer att uppmuntra små och medelstora företag att åta sig att halvera utsläppen av växthusgaser före 2030 och nå nettoutsläpp före 2050. Små och medelstora företag som gör detta åtagande, kommer att få erkännande av FN: s Race to Zero-kampanj, samt konkreta verktyg och resurser som hjälper dem att minska koldioxidutsläppen och bygga upp klimatresiliens för framtiden.

Trots att små och medelstora företag utgör cirka 90 procent av företagen globalt, och sysselsätter mer än två miljarder människor, har de hittills inte i bred skala genomfört ambitiösa klimatåtgärder. SME Climate Hub ger därmed förutsättningarna för minskade koldioxidutsläpp i stor skala globalt.

Med tanke på att effekterna av COVID-19-pandemin har påverkat småföretag globalt kommer initiativet att lägga en strategisk tonvikt på att göra det möjligt för dem att använda klimatåtgärder som ett sätt att vinna nya affärer, minska kostnader, förbättra tillgången till kapital och öka affärsberedskapen.

Flera stora multinationella företag, inklusive Ericsson, IKEA, Telia, BT Group och Unilever, har åtagit sig att stödja SME Climate Hub genom den nybildade gruppen ”1,5°C Supply Chain Leaders”. Eftersom de har satt ambitiösa klimatmål för hela sin leverantörskedja är det en förutsättning för dem att arbeta med små och medelstora företag för att kunna nå sina klimatmål. 1,5°C Supply Chain Leaders kommer att ge konkreta verktyg, och utbyta och dela kunskap inom ramen för SME Climate Hub.

Susanna Zeko, generalsekreterare och VD, ICC Sverige:

– Vi har haft chansen att trycktesta SME Climate Hub nationellt och fått omedelbar bekräftelse på att efterfrågan finns. De företag vi har varit i kontakt med de senaste dagarna har understrukit behovet av initiativ som inte ställer nya inrapporteringskrav utan istället mainstreamar hållbarhetsarbetet och erbjuder praktiska verktyg. Det här sättet att arbeta genom att vägleda och påverka för positiva effekter ligger helt i linje med ICC:s arbete de senaste hundra åren.

– Ur ett svenskt perspektiv vet vi att svenska SME-företag gör mycket på hållbarhetsområdet, men ofta saknar mekanismer för att få detta bekräftat. SME Climate Hub blir ett sätt att få erkännande för det man redan gör och samtidigt en möjlighet att stärka de egna klimatambitionerna.

Johan Falk, medgrundare och VD, Exponential Roadmap Initiative: 

– Our vision is to mobilize millions of small and medium-sized enterprises to accelerate climate action. This is the start of a journey and we first make it possible for SMEs to commit to halve emissions before 2030. A first strategic resource is the 1.5°C Business Playbook , a guide that helps SMEs to develop a climate strategy anchored in the latest science and start taking action. Along the way, the goal is to provide tools and resources which both simplify and make it beneficial for SMEs to cut emissions and provide the next generation green solutions.

Henrik Elm, Global Supply Manager, IKEA: 

– IKEA is committed to working closely together with our supply chain partners to reduce absolute greenhouse gas emissions from production by 80% by 2030. We are proud to be a 1.5°C Supply Chain Leader and to contribute to facilitating the climate journey for small and medium enterprises (SMEs). We will not be able to limit climate change by working alone. Only by working together will we show that it is possible.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I 100 år har Internationella Handelskammaren (ICC) arbetat för att främja öppenhet och frihandel. ICC bildades efter Första världskrigets slut 1919 av de s.k. Merchants for Peace, en grupp handelsmän som agerade i övertygelsen att starkare kommersiella relationer över landsgränser skulle minska risken för krig och väpnade konflikter.

Idag är ICC världens största näringslivsorganisation, med verksamhet i över 100 länder. Organisationen utgör näringslivets röst på den globala arenan, bland annat i FN och WTO. ICC arbetar med tvistlösning genom en av världens största skiljedomstolar, ICC Court of Arbitration. ICC arbetar även för att underlätta internationell handel genom att utveckla verktyg för företags självreglering. Ett av de mest kända är ICC:s Regler för etik i reklam och marknadskommunikation, som i Sverige används av Reklamombudsmannen i deras granskningar.

Kontakter

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

Relaterat innehåll

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige