Gå direkt till innehåll
Ny utbildning hos IHM Business School ska stärka affärsrollen för HR-funktionen hos företag.
Ny utbildning hos IHM Business School ska stärka affärsrollen för HR-funktionen hos företag.

Pressmeddelande -

Sverige HR Förening och IHM Business School tacklar arbetsmarknadens utmaningar

Arbetsmarknadens krav på snabb omställning av företag och organisationer kräver ett affärsnära HR-arbete. Efter att ha lyssnat på sina medlemmar har branschorganisationen Sveriges HR Förening vänt sig till IHM Business School (IHM) för utveckling av en unik utbildning för yrkesverksamma inom HR.

– För att HR ska kunna ta plats i de beslutsfattande rummen behöver den tydliga kopplingen mellan HR och affären stärkas. Vi på Sveriges HR Förening har en ständig dialog med våra medlemmar, med HR-chefer och andra aktiva inom HR, och konstaterade tillsammans att den här typen av utbildning saknades för HR-professionen, säger Manne Didehvar, Generalsekreterare/VD för Sveriges HR Förening.

I dialog med IHM och ett flertal framstående HR-profiler från olika verksamhetsformer har man nu utvecklat en helt ny utbildning som bygger på insikter från Sveriges HR Förening och IHMs kunskap om affärsmannaskap och ledarskap. Utbildningen vänder sig till redan yrkesverksamma och kommer ge kunskaper och förmågor som krävs för att kunna ta nästa steg för att arbeta med HR som en affärs- och verksamhetsutvecklande motor. Fokus i utbildningen ligger på att bidra med strategiskt och taktiskt HR-arbete med målet att förflytta sin verksamhet in i framtiden, med tydlig strävan mot organisationens vision.

– Flera faktorer gör det här programmet unikt. Utbildningen har ett helhetsinnehåll som på ett tydligt sätt kopplar ihop HR och affärsmannaskap. För att skapa en HR-utbildning för framtidens behov har vi lyckats samla ihop några av näringslivets och HR-branschens mest erfarna utbildningsledare. Alla våra utbildningsledare är verkliga experter inom sina områden. Många tillhör de främsta inom sitt yrke, den profession de också undervisar i, och de kommer till oss för att dela sin erfarenhet och inspirera kursdeltagarna, säger Manne Didehvar.

För IHM är det nära samarbetet med Sveriges HR Förening avgörande för att skapa en vass utbildning, menar Christian Castwall, Affärsområdeschef Business Excellence vid IHM Business School.

– Vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt genom deras erfarenhet inom HR-området i kombination med vår erfarenhet av högkvalitativa utbildningar inom affärsmannaskap, strategi och ledarskap. Tillsammans har vi utformat en gedigen utbildning, som levereras av mycket erfarna lärare. Vi har valt ett format som vi vet ger mycket gott resultat i form av kunskaper som deltagarna redan under utbildningen kan omsätta till konkret verksamhetsnytta i sina företag. Vi ser positivt på samarbetet och ser fram emot många spännande utbildningsdagar tillsammans, avslutar Christian Castwall.

Utbildningen genomförs av några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation. Den omfattar totalt 12 dagar, fördelat på fem olika tillfällen och block och den startar i Stockholm 10 sep och Göteborg 23 sep.

För vidare information, kontakta gärna:

Christian Castwall, Affärsområdeschef Business Excellence, IHM Business School,
tel. 0735-58 26 15

Manne Didehvar, Generalsekreterare/VD Sveriges HR-Förening, tel. 0709-62 75 10

Ämnen

Kategorier

Regioner


IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för yrkesinriktad affärsutbildning. IHM verkar mitt i ett internationellt näringsliv under ständig förändring. Vi formar och låter oss formas av omvärlden för att kunna erbjuda individer och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta direkt och i framtiden. Våra primära kompetensområden är inom marknadsföring, affärsutveckling, ledarskap, verksamhetsstyrning, försäljning och affärsekonomi. 

Presskontakt

Linda Thyrén

Linda Thyrén

Presskontakt CMO 031 335 20 06
Mats Engström

Mats Engström

Presskontakt Kompetensutvecklingsexpert IHM Business School

Inspiring people to create future business

IHM Business School erbjuder affärsutbildningar för människor som vill utvecklas mot tydliga mål och skapa resultat i sin yrkesroll. Våra program formas av näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

Vi erbjuder öppna utbildningar och skräddarsydda program för människor, företag och organisationer, på heltid och parallellt med jobb.

Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan starten 1966 har drygt 50 000 personer examinerats från IHM.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM.