Gå direkt till innehåll
IKC Avkastningsfond startade året starkt med uppgång.
IKC Avkastningsfond startade året starkt med uppgång.

Nyhet -

IKC Avkastningsfond

Styrkan i aktiemarknader och kreditmarknader fortsatte in i det nya året med stöd från en del signaler om en vändning uppåt i konjunkturen och att fas ett i handelsavtalet mellan USA och Kina undertecknades. Viss oro uppstod när en hög iransk officer dödades i en amerikansk attack med farhågor om hämndaktioner och en eskalerande konflikt men situationen lugnade sig snabbt. Senare blev det en större oro med spridningen av coronaviruset i Kina och där kvarstår en stor osäkerhet kring hur det kommer att utvecklas och vilken påverkan det får på världsekonomin. Det har varit en del svängningar i omvärlden men med en positiv underton och gott om likviditet har medfört en stark och stabil utveckling i den svenska företagsobligationsmarknaden. Avkastningsfonden startade året väldigt starkt med en uppgång på över 0,5%.

Efter helgerna tog aktiviteten i marknaden åter fart med företag som söker finansiering på relativt förmånliga villkor även om det ännu inte har kommit särskilt många obligationer i svenska kronor med lite högre ränta. Efterfrågan i marknaden är väldigt stor särskild när det kommer obligationer från välkända och omtyckta bolag. Avkastningsfonden deltog bland annat i emissioner från Nordax och Stillfront. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

Det var en god bredd i portföljutvecklingen med positiva bidrag till avkastningen från flertalet av innehaven som en följd av den starka marknaden. På den negativa sidan kom Collector med en vinstvarning på grund av ökade reserveringar för kreditförluster och det fick även viss påverkan på andra nischbanker. Detta uppvägdes av att Stillfront värderades upp när de emitterade både aktier och obligationer i samband med ett stort förvärv och att Serneke lyfte när de annonserade att avtalet med Oaktree som ny majoritetsägare i Karlatornet var klart. Det finns viss oro kring coronaviruset, men marknaderna förefaller starka och det verkar finnas fortsatt god likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden. Efterfrågan på nyemissioner är stor och mycket talar för hög aktivitet när företagen vill utnyttja möjligheten. 

PDF - Månadsrapport

Månadsrapport jan 2020

Kontakta gärna vår försäljningschef uppdatering och information om fonder och förvaltning.

Tobias Olsson
Försäljningschef

Mobil: +46 (0)73 421 72 01
Växel: +46 (0)40 660 70 00
www.ikcfonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Tore Landin

Tore Landin

Presskontakt Försäljningschef Försäljning/Marknad IKC Mobil: +46 (0)73 29 55 97

Relaterade nyheter